A térd keresztszalag sérüléseinek ellátása

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 

A térd keresztszalag sérüléseinek ellátása 

Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium 

I. Alapvető megfontolások 

1. Anatómia és biomechanika 

A ligamentum cruciatum anterius (LCA) és ligamantum cruciatum posterius (LCP) rostokból álló kötegek egysége, amelyek úgy funkcionálnak, hogy a térd különböző helyzeteiben a szalag valamelyik része mindig feszes állapotban van. Az állandó feszesség a rostok eredési és tapadási pontjai különböző elhelyezkedésének az eredménye (7). A medialis oldalszalag (LCM) proximalisan konvergáló 1-2 cm széles lapos szalag, mely a tibián tapadva kissé előrefelé haladva ered a medialis femurcondyluson. A laterális oldalszalag (LCL) a fibula fejecsen indulva az oldalsó középvonalban halad felfelé a lateralis femurcondylusra.

1.1. Az LCA elhelyezkedése, szerkezete 

– Intracapsularis, extrasynovialis elhelyezkedésű

– Hossza 31±3 mm, szélessége 10±2 mm, vastagsága 5±1 mm

– Lefutás: rostjai a femur notchának laterális falán proximalisan 10 x 5 mm-s területen dorsocranialisan erednek, és saját tengelyük körül kissé kifelé csavarodva, ferdén haladnak lefelé anteromediális irányba, és az eminentia medialistól laterálisan a medialis meniscus tapadása irányában 8 x 5 mm-s területen tapadnak

– 3 köteg alkotja: az anteromedialis, az intermedier és a posterolateralis köteg

– 3-20 subfascicularis egység alkotja a különböző méretű fasciculusokat, melyeket epitendineum vesz körül, míg a teljes szalagot paratenon és synovialis hártya borítja

1.2 Az LCP elhelyezkedése, szerkezete 

Intracapsuláris, extrasynoviális elhelyezkedésű

– Hossza: 32-38mm

– Lefutása: a notsch mediális falán craniálisan középen ered 10 x 7 mm-s területen az LCA-hoz hasonló szerkezetben, és a tibia intercondyláris területén középen a dorsális pereme mögött tapad.

– 3 köteg alkotja: anterolateralis, a posteromedialis és a meniscofemoralis szalagok

1.3. Az LCA és LCP vér- és idegellátása 

– arteria popliteából eredő arteria genus medius ligamentaris ágai

– arteriae genus medialis és lateralis inferiores végágai

– a periligamentaris erek behatolnak a szalag állományába és egyesülnek az endoligamentaris erek hálózatával.

– a szalag distalis részének vérellátásában a Hoffa zsírtest felől érkező ágak is részt vesznek.

– nervus tibialis posterior egyik hátsó ága

– nervus obturatorius terminális szakasza szintén ad ágakat a poplitealis plexushoz.

– Schultz (11), majd Schutte(12) kimutatták, hogy a keresztszalagokban különböző mechanoreceptorok (Ruffini testek, Pacini-testecskék) és szabad idegvégződések helyezkednek el, melyek érzékelik a szalag feszülését, a mozgás irányát, sebességét, és

1

rotációs helyzetét. Ezek az idegvégződések fontos afferens funkcióval rendelkeznek és a Grüber által igazolt LCA-reflex afferens ágát alkotják.

1.4. Az LCA és LCP funkciói 

Az LCA funkciói:

– flexió közben megakadályozza a tibia femurhoz képest történő elmozdulását,

– gátolja a térd hyperextenzióját,

– gátolja az axiális berotációt,

– másodlagos védőrendszerként működik a valgus és varus irányú erőhatással szemben,

– a rostjaiban létrejövő feszülés által visszacsavarja a térdet stabil helyzetbe a végextenzió közelében.

Az LCA elsődleges funkciója a tibia femurhoz képest történő előre irányuló elmozdulásának megakadályozása, melyért a különböző mérések szerint 86%-ban felelős.

A szalag teljes extenziótól 20 fokos flexióig feszes. A leglazább 30-tól 60 fokig, majd fokozatosan megfeszül 90 fokig. Az anteromediális köteg mind flexióban, mind extenzióban feszes, biztosítja elsődlegesen a térd anterolaterális stabilitását. Az intermedier köteg az elülső és anteromediális stabilitást biztosítja, míg a posterolaterális köteg extenzióban feszes, flexióban laza.

Noyes és munkatársai kimutatták, hogy az LCA elszakításához kb. 1800 N erő szükséges (9)

Az LCP fő funkciója a tibia hátracsúszásának megakadályozása, emellett másodlagosan a kirotáció gátlása. Az LCP funkcióját nagymértékben segítik a térd posterolateralis struktúrái.

II. Diagnózis 

1. Szalagsérülések diagnosztikája (S8350) 

1.1. Anamnézis, sérülés mechanizmusa 

Akut esetben hirtelen nagy erőbehatás hatására történő sérülés, amikor a sérült úgy érzi, hogy a térde kifordult, „kiment”, részben vagy teljesen kiugrott helyéről. Gyakori a pattanó hang észlelése. A sérülés erős fájdalommal, legtöbbször nagyfokú duzzanattal jár, a sérültek egy része nem tud rálépni a sérült végtagra.

Krónikus LCA szakadás (M2350) esetén a beteg a térdét instabilnak érzi, úgy érzi nem tartja meg, gyakran megbicsaklik, kiugrik.

Az LCP szakadását pedig úgy éli meg, hogy térde kifelé-hátrafelé bicsaklik.

1.2. Fizikális vizsgálat (lényeges az ellenoldali térddel történő összehasonlító vizsgálat) 

– Ízületi duzzanat

– Fájdalmas mozgáskorlátozottság

– Nyomásérzékenység

– Instabilitási jelek

1.2.1. LCA sérülés vizsgálata 

– Lachman-teszt a legalkalmasabb az elülső keresztszalag sérülésének a megítélésére. A teszt két komponenst tartalmaz: az egyik a tibia elülső transzlációjának vizsgálata laza, nyújtott, kissé kirotált helyzetben a femurhoz képest, a másik a végpont keménységének a megítélése. Szakadt elülső keresztszalag esetén nemcsak a transzláció nő meg, hanem a végpont is puhává válik. Abban az esetben, amikor az LCA csonkja letapad a hátsó keresztszalaghoz, a fokozott elülső transzláció mellett a végpont keménysége megmaradhat. A hátsó

2

keresztszalagra vonatkoztatva az elmozdulás és puha végpont hátsó irányban észlelhető. A legérzékenyebb teszt, mégis feszülő haemarthros, vagy feszülő izomzat mellett a vizsgálat nem megbízható.

Elülső asztalfiók tünet szintén a tibia előre irányuló elmozdulását vizsgálja, melyet ebben az esetben a térdízület 90 fokos flexiója mellett vizsgálunk. Mind a szenzivitása, mind a specificitása kisebb, mint a Lachman tesztnek. A térd különböző rotációs helyzetében végezve a vizsgálatot, információt nyerhetünk az instabilitás esetleges egyéb komponenseire is.

Pivot shift teszt: 30-40 fokos térdflexió mellett a tibia kissé berotált helyzete mellett valgus erőt hozunk létre a térdízületben. Ebben a helyzetben a tractus iliotibialis hatására a tibia előre subluxált helyzetbe kerül a femurhoz képest. Lassan extendáljuk a térdet, és amikor a tractus az alsó végtag tengelyéhez képest előre kerül, a tibia hirtelen visszacsúszik a helyére. Ez a hirtelen megcsúszás csak az LCA szakadása esetén következik be. A teszt előnye a magas szenzitivitása, hátránya, hogy akut sérülteknél a fájdalom miatt nem alkalmazható.

1.2.2. Az LCP sérülés vizsgálata 

A hátsó keresztszalag a térdet flexiós helyzetben stabilizálja. Laterális instabilitás, vagy 10 mm-nél nagyobb hátracsúszása a tibiának mindig a posterolaterális képletek járulékos szakadásának jele. A beteg egy lábon állása nehezített. Ez a jelenség genu varum eseténm sodlagosan a képletek nyúlásával is kialakulhat.

Lachman-teszt: az LCA-nál leírt módon vizsgálva egyenes lábtartás mellett a hátsó elmozdulás észlelhető, a hátsó ütközés puhaságával.

Hátsó asztalfiók tünet provokálva, vagy spontán kiváltható. Mind hajlított, mind nyújtott helyzetben aktiv quadricepsz feszítésére a tibia előre a helyére mozdul. Hason fektetve a hajlított térden a dorsalis és külön a rotációs instabilitás vizsgálható a tuberositásra vagy a fibulafejecsre kifejtett nyomással.

Reverse pivot shift teszt: sérülés esetén a tibia kirotált helyzetben és 30 fokos flexióban a femurhoz képest hátra diszlokált helyzetben van. Ha a lábat egyenes tartásba hozzuk és a térdet kinyújtjuk, érezzük az előre, a helyére csúszó tibiát.

1.2.3. LCM és LCL sérülés vizsgálata 

Az oldalszalagokat mind nyújtott, mind 30 fokos flexiós helyzetben vizsgáljuk azonos oldali nyitással. A szalagok lefutásának megfelelően stresszre és tapintásra is fádalmat jelez a beteg. Az oldalszalagok sérülésének a nyújtott stressre mutatkozó elmozdulása biztos jele a sérülésnek.. Fokozott mediális nyitás LCA sérülés indirect jele, fokozott laterális nyithatóság LCP és posterolaterális sérülésre utal.

2. Képalkotó vizsgálatok 

2.1. Röntgen 

Akut sérülésnél, műtét előtt a térd röntgenfelvétele rutinszerűen végzendő.

A natív 2 irányú felvételeken a szalag eredések csontos kiszakadása egyéb csontos melléksérülések láthatók. A Segond jel, vagyis a lateralis tibia peremen látható kiszakadás az AP képen jellemző az LCA szakadásra. Krónikus esetben az eminentia intercondylea

3

kihegyesedése, hypertrophiája, az ízületi rés és a notch beszűkülése látható. Az oldalirányú felvételen a lateralis condyluson a sulcus terminális 2 mm-nél nagyobb depressziója indirekt szintén az elülső keresztszalag sérülését jelzi.

Tartott röntgenfelvételeket rutinszerűen nem használunk LCA szakadások diagnosztikájában. Az LCP sérülés és az instabilitás fokát derékszögben hátranyomott tibia mellett a pontosan oldalirányban készített stressfelvételen ítéljük meg. Miliméterben mérjük a femurcondylusok hátsó széle és a tibia hátsó pereme közti elmozdulást.

2.2. Ultrahang 

Az ultrahang vizsgálattal nem látható teljes hosszban és jól az elülső keresztszalag. Akut esetben a szalag körüli folyadékgyülem megjelenése utal az elülső keresztszalag sérülésére.

A szalagsérülés diagnozisához a vizsgálat nem szükséges.

2.3. MRI 

A vizsgálatot melléksérülések tisztázása és nem a szalagsérülések diagnosztikája miatt végezhetjük.

Az MR felvételeken az LCA a térd 10-20 fokos kirotált helyzete mellett látható a legjobban. A szakadt LCA MRI jelei a következőek: a szalag folytonosságának a megszakadása, szabálytalanul hullámos elülső szél, a T2-súlyozott felvételeken megnövekedett jelintenzitás a szalagállományban, és élesen megtört LCP, amely a tibia előre subluxáltságát és így az LCA sérülését jelzi (6). Az MRI képeken nem látható LCA esetén gondolnunk kell arra is, hogy a nem megfelelő síkban végzett vizsgálat miatt nem ábrázolódik a szalag. Az akut esetekben kimutatott subchondrális csontkontúzió, mely a lateralis femurcondyluson látható egyes vizsgálatok szerint 83%-ban fordul elő LCA szakadásnál.

Az LCP szakadások diagnosztikájában a MR vizsgálatnak nagy jelentősége lehet, mivel pontossága eléri a 96-100%-t. Nemcsak a szalag szakadását, hanem a szakadás lokalizációját is kimutatja.

2.4. Arthrometer (KT-1000) 

A térd elülső és hátsó instabilitásának objektív mérésére szolgál.

Bizonyították, hogy az egyének két térde között csak elhanyagolható különbség mérhető és a lazaság maga egyénre jellemző (3), tehát összehasonlító vizsgálat szükséges. Az LCA szakadás esetén a két oldal közötti különbség a sérültek 95%-nál 3mm-nél nagyobb maximális kézi erő alkalmazásával (4), a szakadás krónikus esetben 98 %-ban és akut esetben 86 %-ban mutatható ki. A teszt eredményét befolyásoló faktorok a következők: az izomfeszülés, a végtag elhelyezkedésének az iránya, az arthrometer elhelyezkedése az ízületi vonalhoz képest, a teszt pozíciójának a kialakítása, és az erő alkalmazásának hasonló sebessége.

III. Kezelés 

1. Műtéti indikáció 

Az keresztszalag pótlása műtéttechnikailag igényes, nagy műtét. Az indikáció felállításánál figyelembe veendő, hogy a betegek egy részénél a konzervatív kezelés is eredményes lehet.

1.1. A műtét célja 

4

Egy stabil, terhelhető, tünetmentes ízület elérése, és emellett az újrasérülések és a degeneratív elváltozások kialakulásának a megelőzése. Megfigyelhető, hogy az elvégzett műtétek száma növekszik a jobb kezelési eredmények és a fokozott elvárások miatt.

1.2. Az indikációt befolyásoló tényezők 

A műtéti indikáció felállításánál figyelembe kell vennünk, a sérülés fokát és idejét, a kialakult instabilitás mértékét, a beteg életkorát és aktivitási szintjét, az instabilitásos epizódok gyakoriságát, és a térdízület egyéb képleteinek az állapotát. A műtét sikerességét a beteg együttműködése is nagymértékben befolyásolja.

1.3. Konzervatív kezelés 

javasolt, ha artroszkóposan a szakadás mértéke kisebb, mint 50% és a pivot shift negatív, LCA sérülésnél a két térd közötti instabilitás különbségének mértéke 5 mm-nél kisebb, a betegnek nincs bizonytalanság érzése. LCP sérülés esetén konzervatívan kezelhetők, akiknél a 90 fokos térhelyzetben végzett hátsó stressz röntgenfelvételen az elmozdulás kisebb, mint 8-10 mm.

Az izolált LCM sérülés funkcionálisan kezelendő.

1.4. Operatív kezelés 

Akut sérülés esetén:

Biologiailag fiatalos életkor, magas aktivitási szint és egyidejű meniscus sérülés vagy III. fokú oldalszalag szakadás esetén primer szalagrekonstrukció javasolt. A nyílt vagy fedett artroszkópos ellátás késői eredményei nem különböznek. A fedett ellátás előnye a kisebb műtéti trauma, alacsonyabb sebgyógyulási komplikációk aránya.

Az ellátás végezhető akutan (0-5 nap), korán (2 hét), halasztottan (6 hét után). A szalagsebészet kezdeti szakaszában az akut ellátásokkal kapcsolatban gyakoribb arthrofibrosisokat találtak. Ez a különbség megfelelő utókezeléssel újabban nem mutatható ki. Tény, hogy a betegek 40 %-a akutan nem is jelentkezik kezelésre. A halasztottan ellátottak között magasabb a következményes sérülések (meniscus szakadás, porckárosodás) aránya.

Az osteoartrózis kialakulása alacsony aktivitási szint mellett kb. 20 évre tehető és a populáció 20-30 %-t érinti. Instabil térd esetén ez az arány 30-50 %.

50 év feletti sérültnél a műtéti indikáció az életvitelt befolyásoló térdizületi instabilitás.

A posterolateralis képletek kombinált sérüléses esetén is műtéti kezelés ajánlott.

A keresztszalagok sérülését kísérő oldalszalag sérülések egyidejű műtéti ellátása ajánlott, mely nem akadályozhatja a keresztszalag plasztikák utókezelését.

LCA és LCP együttes sérülésének ellátása centrumok feladata. Ajánlott mindkét sérülés egyidejű ellátása.

2. Prognózis 

Térdízületi mozgáskorlátozottság irodalomi adatok szerint az operált betegek 5-38%-ban fordul elő. Ennek oka lehet a beteg hegesedésre való hajlama (arthrofibrosis), reaktiv synovitis esetén végzett műtét, valamilyen műtét technikai hiba (insertiók helyzete, feszes transplantátum, melléksérülések), valamint nem megfelelő rehabilitáció.

A keresztszalag pótlást követően a meniscusok sérülési gyakorisága magas, kb. 20%. Ez a reziduális instabilitás következtében alakul ki. A transzplantátum feszessége az évek folyamán csökken. Újabban a kezdetben megfigyelhető rotációs instabilitást kétköteges transzplantátumokkal kívánják megelőzni.

5

A műtétet követő infekciók száma 1% alatti. Fontos a pontos observatió, haematomák időbeni kiürítése. Amennyiben a betegnek a műtét utáni 3-4 napon változatlanul magas láza van, fertőzésre gyanús, mely objektiv módszerekkel tisztázandó, mint leoltás, arthroscópia, revisió.

A késői szövődmények közül az artrózis kialakulásával kell számolni, mely létrejötte a műtét időpontjában már meglévő hyalinporc károsodásoktól, a betegek hajlamától és aktivitási szintjétől és a meniscus sérülések arányától függ. A meniscussérülések és az arthrosis kialakulása között bizonyított az összefüggés.

3. Műtéti technika 

Lehetséges eljárások: (lásd műtéttani tankönyvek) melyek? 

Artroszkópos, transzligamentaris, arthrotomia.

Egy csatornás, kétcsatornás, négy csatornás.

Graft: Csont – patella ín – csont

Semitendinosus – gracilis ín

Csont – quadriceps ín

Allograftok

Szintetikus graftok

Graftrögzítés:

Interferencia csavar

Press-fit

Csavarra felfüggesztés

Transzfixáció

Ácskapocs

Endo-Button

Felszívódó rögzítők

A választott eljárás függ a sebész gyakorlatától és lehetőségeitől. Ma fedett és nyílt ellátás a legelterjedtebb gyakorlat, semitendinosus-gracilis ínnal vagy csont-patella ín-csont graftokkal.

IV. Rehabilitáció 

A műtétet követően sebgyógyulásig a gyakorlatok közti időre nyugalomba helyezzük a végtagot. A jegelés fájdalomcsillapító és az izületen kívüli vérömleny felszívódását segíti. A posztoperatív első napon izometriás gyakorlatokat és 0-30 fokos mozgatást kezdünk. A 2. naptól mobilizációt és mankóval tehermentesítést végzünk a tornagyakorlatok folytatása és a flexió fokozása mellett. A tehermentesítés 10-14 nap. A korlátozott mozgást lehetővé tevő rögzítést 4-6 hétig javasoljuk. Thrombosisprophylaxis a risikoszinttől függően 4-6 hét. Ezt követően a funkció fokozatos növelése, a gyógytorna folytatása, a 8. héttől kerékpár, majd a 12. héttől úszás javasolt.

A betegek munkaképessége irodai munkára 4-6 hét, könnyű fizikai munkára 3-4 hónap, míg nehéz fizikai munkára 4-8 hónap.

A sportképesség helyreállása a térd szempontjából nem nagy megterhelést jelentő sportágban 6-8 hó, míg a térd szempontjából nagy kockázatú sportágban 8-10 hó.

V. Gondozás 

6

VI. Irodalomjegyzék 

1. Bach B.R. Jr., Warren R.F., Flynn W.M. et al.: Arthrometric evaluation of knees that have a torn anterior cruciate ligament. J.B.J.S. 72A: 1299-1306, 1990.

2. Berkes I.: Sportsebészet in: A sportorvoslás alapjai (szerk:Jákó P.), Print City, 1998.

3. Daniel D.M., Malcolm L.L, Losse G. et al.: Instrumented measurement of anterior laxity of the knee. J.B.J.S. 67A: 720-726, 1985.

4. Daniel D.M., Stone M.L.: KT- 1000 anterior-posterior displacement measurements, in Daniel D.M., Akeson W.H., O`Connor J.J. (eds.): Knee Ligaments: Structure, Function, Injury and Repair. New York, NY, Raven Press, pp: 427-447, 1990.

5. Girgis F.G., Miller S.J., Kent B.E. et al.: The cruciate ligaments of the knee joint. Anatomical, functional and experimental analysis. Clin.Orthop. 106:216. 1975.

6. Harner CD, Höher J: Evaluation and treatment of posterior cruciate ligament injuries. Am J Sports Med

26(3):471-482,1998

7. Heron C.W., Calvert P.T.: Three-dimensional gradient-echo MR imaging of the knee: Comparison with athroscopy in 100 patients. Radiology 183: 839-844, 1992.

8. Jackson D.W., Drez D.: The anterior cruciate deficient knee. New concepts in ligament repair. St. Louis, Mosby. 1987.

9. Müller W.: The knee: Form, Function and ligament reconstruction. New York, Springer Verlag 8-75, 1983.

10. Noyes F.R., Butler D.L., Grood E.S. et al.: Biomecahnical analysis of human ligament grafts used in knee ligament repairs and reconstructions. J.B.J.S. 66A:344-352, 1984.

11. Odensten M., Gillquist J.: Functional anatomy of the anterior cruciate ligament and rationale for reconstruction. J Bone Joint Surg. 76A: 257-262. 1985.

12. Schultz R.A., Miller D.C., Kerr C.S., Micheli L.: Mechanoreceptors in human cruciate ligaments. J Bone Joint Surg. 66A: 1072-1076. 1984.

13. Schutte M.J., Dabezi E.S. et al.: Neural anatomy of the human anterior cruciate ligament. J. Bone Joint

Surg. 69A: 243-247. 1987.

A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31. 

7