Állásfoglalás a Semmelweis Egyetem Korányi Projektének keretében megvalósuló III. progresszivitású szintű traumatológiai centrum létrehozásáról

Egészségügyi Szakmai Kollégium

Traumatológia és Kézsebészet Tagozata,

Traumatológia és Kézsebészet Tanácsa

és a Magyar Traumatológus Társaság vezetőségének

állásfoglalása a Semmelweis Egyetem Korányi Projektének keretében megvalósuló III. progresszivitású szintű traumatológiai centrum létrehozásáról

 

 

            A magyar traumatológiai hálózat szakmai és szervezeti vezetése örömmel értesült arról és támogatja, hogy a Semmelweis Egyetem Korányi Projektének keretében az egyetem külső klinikai tömbjében egy új, 110 ágyas korszerű, III. progresszivitási szintű traumatológiai centrum kerüljön létrehozásra.

A centrum Budapest főváros és agglomeriációjának sürgősségi traumatológiai ellátásában az utóbbi évek egyik legjelentősebb beruházása, amely a térség traumatológiai ellátási színvonalának emeléséhéz nagymértékben fog hozzájárulni.

A Korányi projekt keretében a Korányi tömbbe a 110 ágyas Ortopédiai Klinika is elhelyezésre kerül, ezzel az ország legnagyobb mozgásszervi sebészeti centruma fog létrejönni.

A tömbben szintén létrehozandó III. progresszivitású szintű Sürgősségi Betegellátó Osztály, a korszerű diagnosztikai részlegek, 24 ágyas Központi Intenzív Osztály és a központi műtő létrehozásával egy minden igényt kielégítő, magas színvonalú sürgősségi centrum kerül kialakításra.

A traumatológiai hálózat szakmai vezetése 2015. április 17-i ülésén az alábbi állásfoglalást fogadta el a Korányi projekt keretében megvalósuló traumatológiai ellátás tekintetében és tett javaslatot arra, hogy ez hogyan kapcsolódjék a jelenlegi traumatológiai ellátáshoz Budapest főváros és az agglomeriáció viszonylatában.

  • A baleseti ellátást ezen területen 3, III. progresszivitású szintű centrum biztosítja (Péterfy Kórház és Baleseti Központ, Állami Egészségügyi Központ Traumatológiai Osztályra, Szent János Kórház Traumatológiai és Ortopédiai osztálya). Az Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház Traumatológiai osztálya II/B progresszivitású osztálya 107 ágyon nyújt ellátást, az Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai osztálya II/A szintű és az agglomeriációt ellátó Váci Jávorszky Ödön, Ceglédi Toldy Ferenc és Hatvani Albert Schweitzer Kórház traumatológiai osztályai I. progresszivitási szinten adnak ellátást.
  • Az Egyesített Sz. István-Szt. László kórház és a Ceglédi Kórház ellátási területe III. progresszivitási szinten a Péterfy Kórház Baleseti Központjához tartozik.
  • A traumatológiai ágyak többsége (Budapest főváros és agglomeriációját tekintve az ágyak 87%-a) a pesti oldalon helyezkedik el.
  • A jelenleg meglévő ágyszám a körzet traumatológiai ellátásához elegendő, annak bővítése, különösen a pesti oldalon nem szükséges.

 

Az előbb felsoroltakból következően az Egészségügyi Szakmai Kollégium Traumatológiai Tagozata, a Traumatológiai és Kézsebészeti Szakmai Kollégium és a Magyar Traumatológus Társaság vezetőségének véleménye szerint a Korányi Projektben megvalósuló 110 ágyas traumatológiai centrum a jelenlegi traumatológiai ágyak átcsoportosításával valósítható meg.

A traumatológiai hálózat vezetése nem támogatja a nagy múltú, magas szakmai és oktatási, tudományos, kutató munkát végző Péterfy Kórház Baleseti Központjában lévő traumatológiai ágyak csökkentését és ezek áthelyezését a Korányi projekt traumatológiai centrumába.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Traumatológiai Tagozata, a Traumatológia és Kézsebészet Tanácsa és a Magyar Traumatológus Társaság vezetőségének javaslata, hogy a 110 ágyas III. progresszivitású szintű centrum létrehozásával az Egyesített Szt. István-Szt. László, 107 ágyas, II/B szintú traumatológiai osztályának megszüntetésével annak feladata, területi ellátási kötelezettsége kerüljön átcsoportosításra a Korányi tömbbe, a hozzátartozó finanszírozással, TVK-val együtt. Ezzel együtt az eddig a Sz. István-Szt. László Kórház Traumatológiai Osztályának és a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház Traumatológiai Osztályának területéről a III. progresszivitású szintű ellátás is a Korányi Tömb Traumatológiai Centrumába kerüljön.

A III. progresszivirású szintű ellátásból adódó szakmai feladatok és a Semmelweis Egyetem által támasztott oktatási, tudományos tevékenységek orvosszakmai biztosítására a tanszékvezető egyetemi tanár mellett legalább kettő, tudományos fokozattal rendelkező ortopéd-traumatológus szakorvos szükséges, emellett magasszintú feladatot ellátni képes orvosi szakszemélyzet. Ennek biztosítása a Szt. István-Szt. László Kórház traumatológiai osztályának és a Péterfy Kórház Baleseti Központjának személyi állományából biztosítható. Mindemellett a Korányi Tömb traumatológiai centrumában dolgozó ortopéd-traumatológus szakorvosoknak magasszintű traumatológiai jártassággal kell rendelkezniük.

Az orvoslétszám meghatározásánál „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet”-et kell figyelembe venni, azzal a kiegészítéssel, hogy a minimum orvoslétszám felett (III. progresszivitású szintű traumatológiai ellátóhelyen 12 szakorvos+12 rezidens orvos, szakorvosjelölt, minimum 3 kézsebész szakorvos) felett a heti 7 napos, 24 órás folyamatos ügyeleti szolgálat és az egyetem által megkívánt oktatási-tudományos tevékenység biztosítása végett további 12-16 orvos biztosítása szükséges.

„Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet” meghatározza azokat a társszakmákat is, melyeket a Sürgősségi Betegellátó Osztályon belül a III. progresszivitású szintű traumatológiai ellátáshoz szükségesek, úgy mint:

  • mellkas- és idegsebész szakorvos 30 percen belül való elérhetősége
  • gerincsebész, maxillofacialis sebész, általános sebész, érsebész, fül-orr-gégész, szemész, neurológus, urológos, nőgyógyász és belgyógyász szakorvos folyamatos, 24 keresztül való elérhetősége
  • kézsebész szakorvos a kézsebészeti minimumfeltételek szerint
  • pszichológus és pszichiáter szakorvos elérhetősége

Ennek biztosítása a Semmelweis Egyetem szakmai vezetésének a feladata.

 

A Korányi projekt keretében megvalósuló 110 ágyas traumatológiai centrum orvosszakmai tervének tekintetében a Péterfy Kórház Baleseti Központja és a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszéke által készített részletes orvosszakmai terv bevezetését javasoljuk.

A szakdolgozók és egyéb, a III. progresszivitású szintű traumatológiai ellátáshoz szükséges dolgozók biztosítása tekintetében „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet” mellett javasoljuk, hogy szintén a Péterfy Kórház Baleseti Központja és a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszéke által készített orvosszakmai tervben foglaltak legyenek az irányadók.

 

Mindezen, az előzőekben felsorolt javaslatok biztosítása esetén az Egészségügyi Szakmai Kollégium Traumatológiai Tagozata, a Traumatológia és Kézsebészet Tanácsa és a Magyar Traumatológus Társaság vezetősége támogatja a Semmelweis Egyetem Korányi projektének keretében megvalósítandó 110 ágyas, III. progresszivitású szintű traumatológiai centrum látrehozását.

 

 

Budapest, 2015. április 17.

 

 

 

Prof. Dr. Simonka János Aurél                                               Dr. Detre Zoltán

Egészségügyi Szakmai Kollégium                                           a Magyar Traumatológus Társaság

Traumatológia és Kézsebészet                                               Elnöke

Tanács elnöke

 

 

Prof. Dr. Fekete Károly                                                          Dr. Flóris István

Egészségügyi Szakmai Kollégium                                           a Magyar Traumatológus Társaság

Traumatológia és Kézsebészet Tagozatának                          Főtitkára

Elnöke