AO principles of fracture management

Rüedi, T. P. – Murphy, W. M. (Editors/Authors): AO principles of fracture management
Stuttgart, New York. Thieme. 2000. 864 p.

Hatalmas az a fejlõdés, amelyet 40 év alatt az AO néhány sebész összefogásától az internacionális, sõt ma már interkontinentális szervezetig megtett. Jól tükrözi ezt az 1903-ban megjelent elsõ eredményeket ismertetõ kis könyvtõl az 1969. évi már más nyelvekre is lefordított „Manual der Osteosynthese”-n keresztül a jelenlegi 72 szerzõ írta, a töréskezelés szemléletét és alapelveit is összefoglaló, már az új század igényeinek megfelelõ kötetig érõ könyvkiadás.

A hat fejezetbõl álló munka elsõ fejezete az AO szemléletét és alapelveit tárgyalja. A második fejezet a mûtét eldöntésének és tervezésének elveit foglalja össze. A harmadik fejezet a repozíció, valamint az abszolút és relatív stabilizálás eljárásait tárgyalja, külön kitérve az áthidaló lemezre. A negyedik legnagyobb fejezet az egyes csontok töréseinek kezelését ismerteti. Az ötödik fejezet speciális szempontok szerint elemzi a kezelést: nyílt törések; lágyrész sérülések; polytrauma; gyermekkor; külön kitér az antibiotikus és tromboemboliás prophylaxisra. A hatodik fejezet a szövõdményeket tárgyalja (akut fertõzés, aszeptikus és
fertõzött álízület, rossz helyzetû konszolidáció, algodystrophia). Végül külön fejezet foglalkozik a fogalmak tisztázásával. Részletes tartalmi mutató után, a könyvhöz mellékelt CDROM használatához ad útmutatást.

Már a tartalomjegyzékbõl is kitûnik, hogy a könyvet nagymértékben átszerkesztették számos új fejezettel (pl. polytrauma, lágyrész sérülések stb.) egészítették ki, ami mutatja, hogy a technikai-biomechanikai útmutató biológiai és pathophysiológiai alapokon álló klinikai vezérfonallá szélesedett ki az egész kezelés számára. Az új századnak megfelelõ korszerûséget jelenti, hogy a kötetet elektronikus könyv egészíti ki, amely egyrészt az AO oktatást videofelvételeken tartalmazza, másrészt a felhasznált irodalom áttekintését teszi lehetõvé multimédiás formában. További érdeme még, hogy az Internetre csatlakozást is lehetõvé teszi, és újabb CD-ROM-ok kiadásával a késõbbiek folyamán frissítik a könyv tartalmát.

Talán az is új, hogy a szerkesztõk nem tartják magukat tévedhetetlennek, a tévedések lehetõsége miatt kérik a bíráló észrevételeket. Így az újabb CD-ROM-okban javításra is lesz lehetõség. A most formájában is megváltozott, további fejlesztésre rugalmasan alkalmas új kiadás a töréskezeléssel foglalkozó osztályok számára alapmûként szolgál, és különösen az oktatással, baleseti sebészek képzésével, továbbképzésével foglalkozó intézmények számára szinte nélkülözhetetlen eszköz az új században.

Dr. Kazár György