Beszámoló a 2. Haladó Európai Kézsebész Kurzusról és a Magyar Kézsebész Társaság 8. Kongresszusáról

Kedves Kollégák! Kedves Barátaim! 

A hazai kézsebészet ünnepi eseményérõl szeretném tájékoztatni Önöket, lapunk olvasóit. A Federation of the European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) 1. Nemzetközi Kézsebészeti Továbbképzõ tanfolyamát a Magyar Kézsebész Társaság rendezte – igen nagy sikerrel – 1995-ben, Budapesten. Társaságunkat érte a megtiszteltetés, hogy a 2. Haladó Európai Kézsebész Kurzust is megrendezhettük, Lillafüreden, 2001. április 23—26. között.

Az önmagában is jelentõs eseményt több tényezõ avatta ünneppé számunkra: Lillafüred szépsége, a nagyszámú résztvevõ, a kitûnõ elõadók, Társaságunknak a tanfolyamot követõ 8. Kongresszusa, melynek magas színvonalát több neves külföldi elõadó is biztosította. Emelte a két esemény rangját, hogy mindvégig jelen volt aktív közremûködõként Mr. Guy Foucher M. D., az International Federadion of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) jövendõ elnöke is. Az ünnepélyes megnyitón az elnökség minden tagja köszöntötte a Kurzus 20 elõadóját, a 137 tanfolyami hallgatót (90 magyar, 47 külföldi).

Védnökség: Dr. Mikola István egészségügyi miniszter, Ódor Ferenc, B-A-Z Megyei Közgyûlés elnöke Kobold Tamás, Miskolc Város polgármestere Dr. Csiba Gábor, B-A-Z Megyei Kórház fõigazgató fõorvosa

A Kurzus, majd a Kongresszus házigazdája: Dr. Bárány István, a B-A-Z Megyei Kórház Traumatológiai osztályának vezetõ fõorvosa volt. A Kurzus és a Kongresszus szervezõje: Dr. Szabó Zsolt fõorvos, B-A-Z megyei Kórház Traumatológiai Osztály, Kézsebészeti Részleg vezetõje. A Kurzus tiszteletbeli elnöke: Prof. Dr. Renner Antal, a MKT örökös tiszteletbeli elnöke Guy Foucher, az IFSSH jövendõ elnöke. A két rendezvény helyszíne a Lillafüredi Palotaszálló díszterme volt.

A Kurzuson a nemzetközi kézsebészet kiváló hazai és külföldi képviselõi a kézsebészet számos aktuális témakörében 40 referátumot tartottak angol nyelven, direkt fordítással, túlnyomóan korszerû számítógépes dokumentációval:

MELLÉKLET: KURZUS ELÕADÁSAI 

AMADIO, Peter (Rocherster, MN USA)Kézsebészet a XXI. századbanA scaphoideum és a carpus töréseiCarpalis instabilitások

A kéz daganatai

BÍRÓ, Vilmos (Debrecen) Flexor inak helyreállítása

BRUNELLI, Giorgio (Ome, Olaszország) Történelmi áttekintés és kísérletes alapok az inakhelyreállításábanTörténelmi áttekintés és kísérletes alapok azidegek helyreállításábanExtensor ínsérülések, helyreállításokA reumás kéz

BRÜSER, Peter (Bonn, Németország) Ujjpercek és metacarpusok töréseiSzalagsérülések és ízületi törések az ujjakonOsteomyelitis a kézen

BUCH JAEGER, Nicole (Strasbourg, Franciaország) A postoperatív kezelés lehetõségeiKonzernatív kezelés a kézsebészeten

CAROLI, Alessandro (Modena, Olaszország) Trapezo-metacarpalis artroplasztikák

FOUCHER, Guy (Strasbourg, Franciaország) Fejlõdési rendellenességekLábujjátültetésDupuytren kontrakturaInátültetések elvi alapjaiAz ujjak szövethiánnyal járó sérülései

FRICKER, Renato (Winterthur, Svájc) Az ujjperctörések osteosynthesiséneksajátosságaiPhalanx-törések

GÜLGÖNEN, Ayan (Isztambul, Törökország) A kéz és az ujjak amputációiNagy amputáció-replantációkMikrosebészeti rekonstrukció-Vannak-e határok?

HANKISS, János (Budapest) -SZABÓ, Zsolt (Miskolc) Szabadon átültetett, versus érnyeles lebenyeka kézsebészeten

LEBRETON, Elisa (Nizza, Franciaország) A flexor ínhüvelygyûrûk anatómiája és szerepe

LOWKA, Klaus (Freiburg, Németország) Metacarpus törések I-VDIP + PIP ízületek arthrodesise

LUNDBORG, Göran (Malmö, Svédország) Idegsérülések helyreállításainak elveiIdegrekonstrukció- Mit hozhat a jövõ?Kompresszíós alagút szindrómák

NYÁRÁDI, József (Pécs) Distalis radiustörések ellátása. Egy replantációs centrum megszervezésének ésmûködésének tapasztalatai egy kelet-európaiországban

PILLET, Jean (Párizs, Franciaország) Mûvégtagok, protetizálás a kézsebészetenAz amputált végtag psychogén aspektusa

RENNER, Antal (Budapest) A szeptikus kézPosttraumás arthoplasztikák

RÖTH, Erzsébet (Pécs) A kísérletes sebészet és kutatás lehetõségeiMagyarországon

SIMONKA, János Aurél (Szeged) A plexus brachialis sérüléseinek sebészeti ellátása. Egy plexus brachialis központ megszervezése,problémái egy kelet-európai országban

STEIGER, Regula (Liestal, Svájc) Carpus-törések, különös tekintettela scaphoideum-törésekreDistalis radius törések

ZIMMERMANN, István (Budapest) A kéz töréseinek osteoszintézise ,,másképp’’Antibiotikumok a kézsebészeten

A tanfolyam nagy értéke volt a workshop program, melyhez két világhírû orvosi mûszercég biztosította a minden igényt kielégítõ feltételeket:

Az AO – INTERNATONAL – STRATEC Medicala kézcsont-törések kezelésének elméleti ismereteit és a mûtéti gyakorlatokat, a De PUY JOHNSON – JOHNSON ORTOPAEDICS (ETHICON workshop,MITEK workshop):Az inak és ízületi szalagok varrat-technikájának korszerû elméleti alapjait ismertette, és tette lehetõvé ezek gyakorlását a legújabb varróanyagokkal.

A Magyar Kézsebész Társaság 8. Kongresszusa minden eddiginél nagyobb számú hallgatóságot vonzott: 181 résztvevõt regisztráltunk (38 külföldi, 143 magyar), 63 bejelentett elõadás hangzott el. A bevezetõ referátumokat, felkért hazai és külföldi kézsebészek tartották.

A kongresszus keretében hangzottak el a Fiatal Kézsebészek Fóruma elõadásai is. A három legjobb, elõadást díjaztuk:
1. díj: Nem került kiosztásra.
2. díj: Dr. Simon Balázs, Dr. Vancsó Péter: Országos Traumatológiai Intézet
2. díj: Dr. Tóth László, Dr. Jakab Csaba: SZTE, ÁOK, Traumatológiai Klinika
3. díj: Nem került kiosztásra.

A rendkívül kellemes, baráti hangulatú Kurzus és Kongresszus külön “ajándéka” volt a szervezõk részérõl a vendégek kitûnõ elhelyezése, a minden igényt kielégítõ közös ebédek, és a maradandó élményt nyújtó társasági események: ünnepi fogadások, a tokaji borkóstoló és vacsora, barlangfürdõzés, a grill party, végül az Aggteleki Cseppkõbarlang látogatása.

A Kongresszus keretében a Magyar Kézsebész Társaság Közgyûlése is megtörtént, melyen a tagság új vezetõséget választott, majd a Vezetõség megválasztotta a tisztségviselõket:
Prof. Dr. Simonka János Aurél elnök
Prof. Dr. Renner Antal örökös tiszteletbeli elnök
Dr. Szabó Zsolt fõtitkár IFSSH delegátus
Prof. Dr. Bíró Vilmos
Dr. Dósa Gábor
Dr. Hankiss János FESSH delegátus
Dr. Kertész Gábor
Dr. Király Géza
Dr. Korcsmár József
Dr. Noviczki Miklós pénztáros
Prof. Dr. Nyárády József
Dr. Rácz Sándor
Dr. Zimmermann István

Néhány szót a kitûnõ szervezésrõl:
Szabó Zsolt doktor óriási feladatot vállalt magára a Kurzus és a Kongresszus megszervezésével. Munkájához pótolhatatlan segítséget kapott Bárány István fõorvos úrtól, s Osztályuk számos lelkes munkatársától.
Az ASSZISZTENCIA Kongresszusi Iroda immár “udvari” szervezõnknek tekinthetõ, hiszen képességeiket, megbízhatóságukat már sokszor bizonyították. Valamennyiük munkáját hálásan köszönjük.

KEDVES KOLLÉGÁK

Jólesõ örömmel mondhatjuk: a magyar kézsebészet négy évtizedes szervezettségével, gyógyító, oktatási és tudományos eredményeivel kivívta a nemzetközi elismerést. Az IFSSH azóta megválasztott új elnöke, Mr. Guy FOUCHER, ismételten meggyõzõdött arról -, s ezt az egészségügyi miniszter elõtt is kinyilvánította-, hogy Társaságunk nem érdemtelenül nyerte el az IFSSH 9. Világkongresszusának rendezési jogát 2004-ben, Budapesten! Lillafüred óta lezajlott az IFSSH 8. Kongresszusa, Isztanbulban, ahol a sikeresen szereplõ magyar résztvevõk nevében elnökünk Prof. Dr. Simonka János Aurél, meghívta a világ kézsebészeit, Budapestre.

Társaságunk gyönyörû, de hatalmas erõpróba elõtt áll! Szeretnénk, ha az öt földrész kézsebészei egy kitûnõen szervezett Világkongresszus résztvevõi lennének, s felejthetetlen emlékekkel távoznának Budapestrõl. A magyar kézsebészettõl pedig olyan szakmai szereplést várunk, amely minden résztvevõben megerõsíti a rólunk kialakított igen pozitív szakmai véleményt.

Budapest, 2001. július 9.

Prof. Dr. Renner Antal
MKT örökös tiszteletbeli elnöke