Beszámoló a Magyar Ortopéd Társaság 1999. évi kongresszusáról

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1999 ;42(4):351-352   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

A kongresszus rendezõje a kaposvári kórház ortopédiai osztálya volt. A kongesszuson

350-en vettek részt, 255 orvos és 95 egyéb eg.szs.gügyi dolgozó – fõként gyógytornász.

A kongresszus 2 szekciójában 162 elõadás hangzott el. Az A szekcióban elsõsorban a

fõtémák (A felsõ végtag ortopédiai betegségeinek kezelése, Ortopédiai és traumatológiai hat.rterületi

kérdései, A láb ortopédiai megbetegedései), míg a B szekcióban a szabadon választott

témák (Konzervatív kezelés az ortopédiában (fizioterápia), T.rd.zületi endoprotetika

szövõdményei, Dysplasiás cs.p..zület felnõttkori kezelése, Mellkasi ortopédia, Minõségbiztosítás

az ortopédiában) elõadásai zajlottak meglehetõsen nagy érdeklõdés mellett. Az ortopédia

és traumatológia hat.rterületi kérdései – szerencsés – témaválasztás révén a kongresszust

sok traumatológus kollega is látogatta és számos elõadás hangzott el e témából az ország

valamennyi részérõl. Új színt hozott a kongresszuson a mellkasi ortopédia, és a minõségbiztosítás

témája.

A mai változó és alakuló eg.szs.gügyben nagy érdeklõdéssel és érdekes elõadásokkal

zajlott a minõségbiztosítási blokk, amelyen a hazai elõadásokon túl a Norvég artroplasztica

regiszter kidolgozója és skandináv területen nagy tapasztalatot szerzett képviselõje prof. Dr.

L. I. Havelin is részt vett és elõadást tartott. A kongesszus megnyitója során Prof. Hans Jürgen

Refior ésProf. Dr.Volker Ewerbeck MOT Tiszteletbeli Tagságot kaptak, majd a megnyitót követõen

elõadás tartásával mutatkoztak be.

A MOT Dollinger-emlékbizottsága ez évben Prof. Dr. Kránicz Jánost tüntette ki a

Dollinger emlékéremmel. Az emlékplakett átadását követõen Prof. Dr. Kránicz János

Dollinger-emlékelõadást tartott ,,A veleszületett dongaláb kezelésének alakulása Dollingertõl

napjainkig” címmel. A fent említeti német és norvég kollégák mellett Angliából, Lengyelországból

és Belgiumból vettek részt kollégák a kongresszuson. A lengyel kollégák csípõprotézis

témakörbõl tartottak új kutatási területeket ismertetõ elõadásokat, míg Belgiumból Prof.

Dr. R. E. C. Verdonk tartott nagyon érdekes elõadást a meniscus és porcfelszín rekonstrukció

témakörben. A kongresszus keretében tartotta tudományos ül.s.t a MOT Gyermekortopédiai

szekciója, ahol a Perthes-betegség témakörben 8 elõadás, ill. referátum hangzott el. A kongresszuson

41 kiállító vett részt, s a tudományos események keretében az MSD, a Chinoin és

Pfeizer gyógyszergyártó cégek nagy érdeklõdéssel kísért symposiumot tartottak osteoporosis

kezelés, Cox 2 gátlás, ill, nonsteroid gyulladás csökkentõ kezelés témakörökben.

A rendezvényt társasági programok egészítették ki. 17-én este a Matula-tanyán .k.rsüt.ses

társasvacsorán vehettek részt a kollégák, amely az esõs idõjárás ellenére is jó hangulatban

telt. 18-án a Dorottya-ház nagytermében mûsoros esttel, társastánc-bemutatóval egybekötött

bankettet szerveztek a rendezõk, a külf.ldi kollégák városnézõ kiránduláson és Somogy-

túrán vehettek részt.

A kongresszus elsõ napján, a MOT közgyûlése Prof. Dr. Mészáros Tamást választotta 2

évre a MOT elnökének. A MOT alapszabály-módosítása következtében a közgyûlés megválasztotta

soron következõ elnököt, így két év múlva a MOT elnöke Prof. Dr. Szendrõi Miklós.

A kongresszus Kaposváron az Eg.szs.gügyi Fõiskolán került megrendezésre. A helyszín

megválasztása praktikus volt, mivel az .pület elõtt parkoló állt rendelkezésre, az .pület

nagy elõcsarnoka jól bejárható és áttekinthetõ a kiállítások elhelyezésére, az elõcsarnokból

nyíló egy nagy és 3 kisebb elõadó teremben a tudományos program jól szervezhetõ volt.

A kongresszus kiváló megrendezéséért gratulálunk a szervezõ bizottság tagjainak és

személyesen Mike György fõorvos úrnak, k.sz.njük a vendéglátást.

Dr. Váczi Gábor

MOT-titkár