Beszámoló a Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság (MPHEST) tudományos konferenciájáról

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1996 ;39(5):453-454   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

1996. szeptember 10-én MPHEST tudományos ül.st rendezett, közös szervezésben az amerikai People to People Mission-nel és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel. Az elmúlt évtizedben sikerült kitûnô kapcsolatot kialakítani az amerikai plasztikai sebészekkel. A People to People Mission elsô alkalommal 1986-ban járt Budapesten, majd ezt követôen 1989-ben ismét Budapesten, 1992-ben Prágában, 1995-ben a Budapesten rendezett Breast Symposium volt az amerikai kollégákkal való újabb találkozások színhelye. Tíz év után ismét a People to People Mission 24 tagú amerikai küld.tts.ge érkezett fõvárosunkba Prof. James A. Hoehn, az Amerikai Plasztikai Sebész Elnökségének vezetésével, k.s.retükben volt Alfred Berger hannoveri professzor, az Európai Plasztikai Sebész Társaság (EBOPRAS) Oktatási Bizottságának elnöke (aki az eddigi két európai plasztikai sebész szakvizsgát vezette), továbbá Sundell professzor Helsinkibôl.

Az ül.s kezdetén tiszteletbeli taggá fogadtuk Hoehn professzort, amit társaságunk a tavaszi közgyûlésen határozott el. Hoehn professzor (Albany) a társaság harmadik külf.ldi tiszteletbeli tagja Prof. Anderl (Innsbruck) és Prof. Mühlbauer (München) után.

A konferencia fô témája a plasztikai sebész szakorvosképzés volt. A Perner professzor által levezetett ül.sen az elôadók bemutatták az amerikai (Prof. Hoehn), az európai (Prof. Berger) és a magyar (Prof. Forgács Iván) szakorvosképzés jelenlegi helyzetét, v.gül társaságunk elnöke (Gulyás Gusztáv) vázolta a képzés átalakításának szüks.gess.g.t az európai integráció követelményrendszerének megfelelôen. A témához kapcsolódóan a plasztikai sebészképzés kül.nb.z. aspektusairól tartott elôadást még az amerikai Lynch, Bingham és Fulcher, a finn Sundell, a hazai viszonyokról pedig Ménesi László, v.gül (a sajnos jelen nem lévô) Prof. Zoltán János elôadását olvasták fel.

A jelenlevô reprezentatív képviselôk elfogadták és támogatásukról biztosították a MPHEST vezetôsége által beterjesztett Consensus Deklarációt. Ennek pontjai:
– Magyarországon 100.000 lakosra 1 plasztikai sebész javasolt.
– A plasztikai sebész szakorvosképzésnek integrálódni kell az orvosegyetemek oktató programjába.
– A képzéssel foglalkozó osztályok legyenek akkreditáltak és szintjük az európai legyen.
– A plasztikai sebészképzés harmonizáljon az Európai Közösség képzési rendszerével.

A Consensus Deklaráció egyetemi és minisztériumi szintû elfogadása, tartalmának megvalósítása az európai szakvizsga szintjéhez történô felzárkózás alapja. (A Consensus Deklarációt elküldtük a Népjóléti Minisztériumba, a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumba, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre és az Orvosi Kamarához jóváhagyásra, esetleges kiegészítésre).

Az ül.s második felében tudományos elôadások hangzottak el az égett kéz sebészi kezelésérôl (Ménesi László), a decubitusok okairól, megelôzésérôl, kezelési koncepciójáról (J. Edmond, R. Hoehn, R. Ollstein és A. Stormo), a comb fascio- és musculocutan lebenyeirôl (Csorba Éva), az endoszkópos plasztikai sebészetrôl (Prof. Berger), az emlôplasztikáról (Gulyás Gusztáv), az implantatum-kérdés jelenlegi állásáról (Prof. Hoehn), a liposuctióról (R. Ersek), komputerizált beteg-információs és beleegyezô formuláról (Gulyás Gusztáv), v.gül az endoszkópia lehetôségeirôl az orrplasztikában (Rezek Ödön).

Társaságunk tagsága nagy létszámban képviseltette magát a jól sikerült konferencián. Ez az érdeklôdés is mutatja a People to People Mission plasztikai sebészeivel való rendszeres találkozás hasznosságát. Rem.ljük, a 10. éves jubileumi találkozót újabbak követik majd, a Consensus Deklaráció (remélhetô) elfogadása pedig – hasznosítva az amerikai és európai tapasztalatokat – szakmánk színvonalának emelkedéséhez vezet.

a MPHEST vezetôsége