Beszámoló a Nyíregyházi Kórházban megrendezett Carpal tunnel kerekasztal–konferenciáról és továbbképző tanfolyamról

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2001 ;44(3):197-203   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

2001. április 18-án a Nyíregyházi Jósa András Kórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztálya a Smith és Nephew Kft. segítõ közremûködésével színvonalas továbbképzõ tanfolyamot rendezett. Az elõadások részletesen foglalkoztak a carpalis csatorna makroszkópos és endoszkópos anatómiájával, a carpalis alagút szindróma klinikai és elektrofiziológiai diagnosztikájával. A CTS nyílt mûtéteivel szerzett tapasztalatokról helyi és meghívott elõadók számoltak be. Az endoszkópos mûtétekkel szerzett tapasztalatokról, az indikáció, mûtéti technika, valamint az endoszkópos mûtétek eredményeirõl a Sportkórházban dolgozó munkatársak számoltak be. Vendégelõadók voltak még a Diósgyõri Kórház, valamint az Újpesti Kórház Traumatológiai Osztályainak munkatársai is.

A 20 fõnyi hallgatóság részben kézsebész szakorvosokból, illetve nagy tapasztalatú kézsebészekbõl állt, akik aktívan részt vettek a kerekasztal konferencián, és nagyban hozzájárultak a CTS valamennyi, esetlegesen tisztázatlan kérdéseiben a teljes konszenzus kialakításához. Végsõ következtetésként a nyílt és endoszkópos módszer alternatív alkalmazhatóságában állapodtunk meg.

A nap második részében a boncteremben hat elõkészített kézen a Smith és Nephew Kft. által rendelkezésünkre bocsátott három endoszkópos torony segítségével a hallgatóság szinte valamennyi tagja gyakorolhatta az endoszkópos és a nyílt mûtéti technika gyakorlati fogásait.

Hálás köszönet illeti meg Dr. Noviczki Miklós fõorvos urat és lelkes munkatársait a továbbképzõ tanfolyam megrendezéséért, mely egyúttal pontszerzõ tanfolyamnak minõsült.

Külön köszönjük Bitter Vilmos úrnak a Smith és Nephew Kft. képviselõjének nagyvonalú közremûködését és az emlékezetes társasági program szponzorálását.

Dr. Szloboda Jenõ