Beszámoló a Vécsei Kör üléséről 1999. június 12-13-án Velencén

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1999 ;42(5):360-361   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

360 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1999. 42. 5.

Beszámoló a Vécsei kör ül.s.r.l

1999. június 12-13-án Velencén

A Vécsei baráti kör soron következõ ül.s.t 1999. június 12-13-án tartotta a velencei

Hotel Juventusban. A találkozó témája a k.ny.k.zületi s.rül.sek, elsõsorban a radius

fejecs s.rül.se volt.

Bevezetõ referátumot tartott dr. Balogh József. Ismertette a könyök anatómiáját és

a radius fejecs törések beosztását Mason szerint (I-IV-ig). Ismertette a mûtéti indikációt,

az és a használatos mûtéti feltárásokat. Felvetette a ligamentum anulare rekonstrukciós

szüks.gess.g.t. 10 éves anyagot dolgozott fel 128 radius fejecs töréssel, amelyek

k.zül 7 gyermekkori eset fordult elõ. A s.rül.s a 40 év k.rüli korban a leggyakoribb.

Dr. Braunsteiner Tamás (Pozsony Egyetemi Klinika) Mit bír ki a radius fejecs címmel

tartott referátumot. Több eseten mutatta be, hogy radius nyak .l.zülettel gyógyult

esetekben is meglepõen jó funkcionális eredményt lehet elérni. A több darabba tört radius

fejecset a sebbõl kivéve, a törtdarabjait injekciós tûvel áttûzve, és az injekciós tû lumenén

PDS, vagy Vicril fonalat áthúzva a darabokat egyesítette, majd visszahelyezte. Az

így visszahelyezett radius fejecs gyakran nem gyógyult hozzá a radius nyakhoz, de

spacerként, vagy biológiai protézisként mûködve, igen jó funkciót lehetett vele elérni.

15 ilyen módon operált esetbõl egyetlen egyszer sem került másodlagosan radius fejecs

eltávolításra sor.

Prof. dr. Sárváry András a radius fejecs reszekciójáról beszélt. A reszekció akkor

indokolt, ha technikailag a rekonstrukció nem oldható meg. Fiatal korban radius fejecs

reszekció után jó módszer lehet a protézis beültet.se. Reszekcióra kerülhet sor akkor is,

ha a letört darabok a mozgást akadályozzák, valamint nyílt törés esetén. A fõ kezelési

elv, hogy 1-es 2-es stádiumban konzervatív, aktív funkcionális kezelést, a 3-as 4-es

stádiumban pedig rekonstrukciót, vagy protézist kell végezni.

Dr. Dósa Gábor olyan radius fejecs s.rül.seket és ficamokat mutatott be, amelyek

4-es típusú Monteggia-s.rül.sekhez társultak. Ennek a s.rül.s csoportnak a mûtéti ellátása

a legnehezebb. Az a korábbi elv, miszerint az ulna osteosynthesise vezeti a radius

fejecset repozíciós helyzetbe, csak az ulna diaphysis törésekre vonatkozik. A könyökközeli

rom törések esetében ez a vezetõ szerep kiesik, és a helyes ulna osteosynthesist a

radius fejecs jó helyzetbe való reponálásával és a transarticularis áttûzésével lehet elérni.

A mûtéteknél elõször ezt a mûveletet kell elvégezni, majd ennek függv.ny.ben az

ulna osteosynthesisét.

Prof. dr. Vécsei Vilmos referátumot tartott a radius fejecs protetizálásáról. 8

izoelasztikus és 4 Judet típusú radius protézist helyezett be. A Judet protézis behelyezésénél

a ligamentum anularet nem szüks.ges átvágni. A csontot a tuberositas radii mellett

2-3 mm-el kell reszekálni. A fejnagyságok kül.nb.z.k, 18-tól 22 mm-es nagyságig.

A csípõ protézishez hasonlóan a radius fej kiemelése után a szárreszelõvel készíti ki a

velõûrt, majd fejnagyságot mér és a megfelelõ nagyságú protézist behelyezi. A protézis

szára és feje között 15 fokos szöglettörést lehet megfigyelni, amelyet palmaris irányba

kell beállítani. A protetizált esetek funkcionális eredményei jók.

Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1999. 42. 5. 361

Vécsei professzor anyagából kitûnik, hogy a radius fejecs törések nagy részét konzervatívan,

illetve aktív funkcionálisan kezelték, hiszen 870 radius fejecs törés k.zül

mindössze 58-at láttak el mûtétileg. Az osteosynthesis eredményeit nem tartja túl jónak,

mert gyakori az extenziós és flexiós elmaradás.

A radius fejecs s.rül.sek témából a Vécsei kör tagjai ezután esetbemutatásokat

tartottak.

Dr. Sük.sd László felvetette a Geotze-cerclage kérdését, mert Magyarországon

még több osztályon történnek ilyen mûtétek. A mûtét lényege abból áll, hogy percután

kis metszésbõl applicátorral cerclaget vezetnek a tibia diaphysis ferde törése köré 2-3

helyen, majd ezek meghúzásával adaptációs osteosynthesis k.szül, amit küls. rögzítõvel

illetve gipsszel egészítenek ki. A Vécsei kör tagjainak szavazatai alapján a Geotze

cerclage alkalmazása nem számít a modern eljárások közzé, és alkalmazását inkább

hibának lehet tekinteni.

A Vécsei Baráti Kör legközelebbi ül.s.t 1999. november 13-14-én tartja az Õrségben.

Gyula, 1999. XI. 3.

dr. Dósa Gábor

osztályvezetõ fõorvos

az orvostudomány kandidátusa