Beszámoló a World Society for Reconstructive Microsurgery III. Kongresszusáról

A rekonstruktív mikrosebészet III. Világkongresszusát 2005. október 23-26. között Buenos Airesben a Sheraton Hotelben rendezték. A kongresszuson több mint háromszáz előadás hangzott el, a délelőtti és délutáni ülésszakot felkért előadók elnöki szimpóziumai vezették be, majd két szekcióban este nyolcig szabad előadások hangzottak el.

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2006 ;49(1):89-89   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány
A témák a mikrosebészet valamennyi területét felölelték. A lebenyekről szóló előadások voltak a legváltozatosabbak: a muscularis és musculocutan lebenyek sokféle felhasználási területei mellett a septocutan és perforátor lebenyek óriási választékát és az alkalmazás technikáját mutatta be nagyon sok előadás. A perforátor lebenyek előnyei, hogy az adó területen minimális károsodást okoznak, és egyénre szabottan lehet megtervezni a lebenyt.Sok előadás foglalkozott a kéz rekonstrukcióval, elsősorban a hüvelykujj helyreállításával. A replantációkról kevesebb szó esett – ma már ez természetesnek tekinthető eljárás – viszont nagyon kifinomult módszereket, kicsiny lebenyek átültetését és a funkció helyreállítását célzó módszereket és azok eredményeit mutatták be, például vascularizált ízület átültetés, ujjbegypótlás neuro-microvascularis lebennyel.

Több előadás a comb anterolateralis perforátor lebenyt mutatta be, szó volt a felső glutealis perforátor lebenyről és a distalis alkari perforátor lebenyről, valamint a superolateralis lábszár lebenyről (Hong Joon Pio, Ayhan Suhan, Teng Hsiang Wei).

Előadások hangzottak el az emlő rekonstrukció témakörében, részben tumor eltávolítás, részben esztétikai okokból. A microvascularis lebenyek között a felszínes és mély epigastrialis, valamint a tram flap alkalmazásáról beszéltek a legtöbben.

Sok előadás foglalkozott a perifériás idegsérülések ellátásával. Kísérletes előadások (tube, tissue engeneering) és klinikai összegzések mellett a plexus brachialis rekonstrukció bevált és újabb lehetőségeit ismertették (Julia Terzis, Bertelli Jayme, Vekris Marios, Alfred Berger). Julia Terzis 138 beteg esetében végzett 718 intercostalis ideg felhasználásával neurotisatiót kiváló eredménnyel.

A csontpótlásra a legtöbben a fibula szabad átültetését végzik, szeptikus tibia, femur és humerus csonthiány, tibia álízület, valamint mandibula hiány kezelésére (Levin Scott, Chung Duke Whan, Toh Satoshi, Bijos Pedro, Felici Nicola).

Külön érdeklődésre tartott számot a facialis paresis rekonstrukciója szabad neuro-muscularis lebenyekkel, a mimikai funkció helyreállítása nemcsak esztétikai, de funkcionális célzattal is. (André Hazan, Franciosi Luiz, Michael Klebuc, Chuang David Chwei-Chin).

Összefoglalva egy rendkívül széleskörű, szinte valamennyi manuális szakmában alkalmazott módszerekről és eredményekről szerezhettem újabb ismereteket. Úgy érzem, hogy a magyar mikrosebészet a 80-as években közelített a világszínvonalhoz, azonban az utóbbi tíz évben elmaradtunk, nem követjük a fejlődést és csak néhány területen tudunk világszínvonalú tevékenységről beszámolni. Érdemes lenne több szakmának az új módszereket átvenni és alkalmazni, illetve továbbfejleszteni és finomítani tevékenységüket.

Prof. Dr. Simonka János Aurél
tanszékvezető egyetemi tanár Simonka, J. A.