Beszámoló az Egyesült Államokban töltött egyhónapos tanulmányutamról

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1999 ;42(4):348-351   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

1998 õszén abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az Európai Váll és Könyöksebészeti

Társaság (European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow, SECEC/

ESSSE) ösztõndijasaként egy hónapot az Amerikai Egyesült Államokban tölthessek. Az ösztöndíjat

kétévente adják ki két, 40 évnél nem idõsebb európai sebésznek, míg a közti években

két amerikai sebész tölt ugyancsak egy hónapot Európában. Személyemben elsõ ízben nyerte

el az ösztöndíjat a volt keleti blokk országaiból pályázó orvos, melyben a kétéves oxfordi és

egyéves nottinghami tanulmányutamon k.vül jelentõs szerepet játszott az a tény, hogy Magyarországról

több ortopéd és traumatológus szakember rendszeres aktiv résztvevõje a

SECEC/ESSSE rendezvényeinek. Útitársam az angliai Southampton-ban dolgozó Mr. Simon

Lambert volt, aki angliai képzésén k.vül Svájban töltött egy évet neves vállsebészeti központokban.

Az utazásunk 7 helyszínét egy 15 lehetséges központot tartalmazó listáról magunk választhattuk

ki. Egyetlen megkötésként az Amerikai Váll és Könyöksebészeti Társaság

(American Shoulder and Elbow Surgeons, ASES) New York-ban rendezett kongresszusa jelentette,

ahol meghívottként részt vehettünk. Útitársammal úgy igyekeztünk kiválasztani a

helyszíneket, hogy a szakmai érdeklõdés mellett minél többet lássunk az Egyesült Államokból.

Az utazás megszervezését teljes mértékben a SECEC/ESSSE és az ASES illetékesei

végezték, míg az aktuális programot a meglátogatott helyszíneken alakították ki igen nagy

gonddal. Programunk rendk.vül feszes volt, három-négy nap jutott egy-egy helyszínre. Egyedül

New York-ban t.lt.ttünk nyolc napot.

Utazásunkat a nyugati parton California államban, Los Angeles-ben kezdtül, ahol James

Tibone volt a vendéglátónk, akinek Atlanti óceán parti házában laktunk. Dr. Tibone társaságában

betekintést nyerhettünk a Kerlan-Jobe ortopéd magánkórház munkájába, majd este a

tiszteletünkre rendezett konferencián hallgattunk elõadásokat melyeket érdekes esetek megbeszélése

követett. A viták során elsõként mindig a mi v.lem.nyünkre voltak kíváncsiak.

Másnap délelõtt a Cincinella Hospital-ban a már 70 év felett járó de még mindig rendk.vül

szépen operáló Frank Jobe-nál majd a délutánt a SCOI Medical Center-ben a v.ll.zületi

arthroscopos sebészet egyik úttörõjével Steve Snyder-el voltunk mûtõben, míg ebédidõben

az egyetem kutatólaboratöriumát látogattuk meg Dr. Pink idegenvezetésével. Nagyszerû élmény

volt egy nap látni a nyitott és fedett mûtéti technika két igen neves alakját. Los Angelesbõl

a csodálatos óceánpart és néhány ragyogó éttermen k.vül az idõ rövidsége miatt sajnos

nem sokat láttunk.

Utazásunk második állomása az indián és európai kultúra keveredésérõl híres Washington

állambéli Seattle volt ahol a University of Washington ortopéd tanszékének vezetõje

Frederick Matsen és csapata (Douglas Harrymann, Kevin Smith, John Sidles és még sokan

mások) gondoskodtak rólunk. Programunk egy közös konferenciával kezdõdött ahol elõbb

az intézet dolgozói számoltak be munkájukról majd nekünk kellett két-két elõadást tartani.

Utunkra egyébként korábbi ösztöndíjasokra hallgatva mindketten több elõadás anyagát vittük

magunkkal. Aznap délután majd másnap délelõtt az intézet ambulanciájának munkáját

figyelhettük meg, ahova a kontinensnyi ország minden tájáról érkeznek érdekes esetek. Az itt

dolgozók diagnosztikus lépéseinek valamint a visszatérõ betegek megfigyelésével és az egyes

esetek közötti õszinte beszélgetésekbõl igen sok értékes tapasztalatot nyertünk. A szakmai

programon k.vül John Sidles idegenvezetésével megcsodálhattuk ennek a ragyogó fekvésû

városnak a szépségeit majd egy hûvös esõs idõben átizgult amerikai focimeccs után Mrs.

Matsen hívta meg otthonukba az intézetben dolgozókat és családjukat a tiszteletünkre rendezett

vacsorára.

 

A nyugati partot elhagyva a Texas állambéli San Antonio-ba utaztunk ahol az élõ legenda

a University of Texas senior professzora Charles Rockwood és fiatal tehetséges munkatársa

Michael Wirth várt ránk. Elsõ nap egy egynapos vállprotézis kurzusba cs.ppentünk bele

ahol az elõadások meghallgatása után Dr. Rockwood-nak asszisztáltunk a mûtõben. Másnap

korán reggel konferencián hallgattunk és tartottunk elõadásokat, majd Dr. Rockwood-hoz

csatlakoztunk ambulanciáján. óriási élményt jelentett az a közvetlen baráti hangnem, ahogyan

Dr. Rockwood a betegeivel foglalkozik. Búcsúzásként Dr. Rockwood ortopédiai és traumatológia

múzeumának is beillõ szobájában fogyasztottunk el egy-egy pohár igazi mexikói

tequilát. San Antonio maga a mexikói közelségbõl származó egy-két látnivalót leszámítva

nem igazán szép város.

Turisztikailag igazi ugrást jelentett a Colorado államban a Sziklás hegységben lévõ síparadicsom

Vail felkeresése, ahol az ugyancsak világhírû Richard Hawkins fogadott. bennünket.

A szakmai programot a Steadman-Hawkins magánklinika biztosította számunkra ahol

a már máshol is megszokott módon közös konferenciával kezdtünk majd az egész napot mûtõben

t.lt.ttük. Másnap ugyancsak egész nap Dr. Hawkins ambulanciáját k.vethettük. Hihetetlen

volt látni azt az odaadást és türelmet ahogyan Dr. Hawkins egy nem gyógyuló magas

tibia osteotomia miatt fixateur externe-t viselve a fibiájában, könyökmankóval járva tanította

a nála dolgozó orvosokat továbbá foglalkozott velünk (beleértve az esti vacsorákat is). Az

intézet betegeit a környéken lakók, valamint a télen síelni, nyáron túrázni a hegyekbe járókon

k.vül a világ minden tájáról érkezõ ismert sportolók jelentik. A már két hete zajló igen

feszes szakmai programok kipihenését jelentette az a csodálatos szombati nap, melyet a vendéglátók

tanácsával élve egy minden kényelemmel felszerelt terepjárót kibérelve több 3500

méter feletti hágón áthaladva a 4000 méter feletti csúcsokkal büszk.lked. hegyekben némi

légszomjjal küszk.dve t.lt.ttünk.

Utazásunkat tovább folytattuk észak felé a Minnesota államlbéli Rochesterbe, ahol a

világon mindenhol a legkül.nf.l.bb orvosi szakmák egyik csúcsaként számon tartott Mayo

Clinic található. Itt a könyöksebészet legismertebb személye Bemard Morrey és munkatársa

Shawn ODriscoll (ez évben Európába utazó ösztöndíjas) voltak a vendéglátóink. Itt elõbb

igazi amerikai módra a kondi teremben kezdtük a reggelt majd a Mayo Clinic hivatalos idegenvezetõi

programja keretében ismerkedhettünk meg a híres intézmény múltjával és jelenével,

melyrõl hosszasan lehetne mesélni. A teljesség igénye n.lkül megemlíteném, hogy több,

mint 20 ezer alkalmazottja van az intézménynek (a város lakossága 40 ezer) és a 80 (!!!)

mûtõhelységgel rendelkezõ központi mûtõtraktusban csak térkép segítségével tudunk tájékozódni.

Itt tartózkodásunk során ugyancsak közös konferencián hallhattunk elõadásokat a könyöksebészetrõl

és az ott zajló kutató munkáról valamint számolhattunk be saját munkánkról.

Emellett számos bonyolult nyitott és arthroscopos könyökmûtétet láttunk és az ambulancián

gy.z.dhettünk meg a beavatkozások eredményeirõl, v.gül Dr. An kutató biofizikus vezetésével

megtekintettük a rendk.vül jól felszerelt kutató laboratóriumokat.

Rochester-bõl a keleti partvidéken Pennsylvania államban található történelmi városba

Philadephia-ba vezetett az utunk, ahol megfogalmazták és kihirdették a függetlens.gi nyilatkozatot.

Vendéglátóink a University of Pennsylvania fiatal de igen ambiciózus tanárai John

Iannotti, Gerald Williams és Louis Soslowsky (az utóbbi kutató fizikus, a biomechanikai laboratórium

vezetõje voltak. A program itt is konferenciával kezdõdött majd ezt követõen a

mûtõben tekintettûnk meg néhány érdekes esetet. Másnap délelõtt az ambulanciát látogattuk

meg, melyre az .rkez.sünk tiszteletére kül.n behívták az általuk legérdekesebbnek tartott

megoldott vagy éppen megoldásra váró betegeiket. Érdekes volt látni, hogy a betegek milyen

szívesen jöttek erre az extra vizsgálatra.

 

A hátralévõ másfél napban módunk volt megtekinteni a város és környéke nevezetességeit,

melyek k.zül igazi csemegét jelentett az orvosi vonatkozású, furcsaságokkal teli Mütter

múzeum.

Az amerikai léptékkel kis távolság miatt kivételesen vonattal utaztunk tovább utazásunk

utolsó helyszínére New York-ba ahol a vállsebészeti konferencia helyszínén Manhattan

szívében laktunk. Kül.n örömet jelentett mindkettõnknek, hogy feleségeink New York-óan

csatlakoztak hozzánk.

A konferencia elõtti napokban a Columbia University ortopéd professzorát Louis

Biglani-t látogattuk meg, aki az ASES soros elnöke volt. Rövid látogatásunk alatt is módunk

volt néhány esetet a mûtõben megnézni, majd konferencián hallgattunk és tartottunk elõadásokat.

Ugyancsak rövid látogatást tettünk a Hospital for Joint Diseases-ben ahol Frances

Cuomo az ASES egyelten nõi tagja volt a vendéglátónk.

Az utolsó néhány nap délelõttjeit az ASES zárt kongresszusa töltötte ki, melyen kizárólag

a tagok és néhány meghívott vehetett részt. Az ASES-rõl tudni kell, hogy kizárólag meghívással

lehet elnyerni a tagságot ennek megfelelõen viszonylag kevés kb. 130 tagja van.

Minden második évben nyitott kongresszust, míg a közti években zárt ül.st tartanak, melynek

érdekessége, hogy viszonylag kötetlen prezentációk formájában még sokszor félig kész

kutatási eredményekkel vagy akár ölietekkel állnak elõ. A sok érdekes elõadás mellett kül.n

öröm volt számunkra újra találkozni korábbi vendéglátóinkkal akik négyszemközt sorra arról

érdeklõdtek, hogy hol .reztünk magunkat a legjobban. A szakmai programon k.vül természetesen

igyekeztünk minél jobban belelátni a k.vethetetlenül lüktet., lenyûgözõ és egyben

ijesztõ város életébe. Bár mindkettõnk számára kezdettõl fogva világos volt, hogy milyen

nagy jelentõsége van egy ilyen ösztöndíj elnyerésének, errõl még inkább meggyõzött

minket amerikai vendéglátóink hihetetlen odaadása, mellyel az egyes helyszíneken gondoskodtak

rólunk. Úgy tekintettek minket, mint Európai követeit és soha nem mulasztották el

k.sz.netüket kifejezni azért, hogy a számunkra megküld.tt listáról többek között az intézetûket

választottuk ki. Kivétel n.lkül mindenhol ajándékokkal (dedikált szakkönyvek, egyetemük

vagy kórházuk jelvényével díszített pólók, sapkák stb.) kedveskedtek. Elegáns vagy

éppen stílusosan rendetlen éttermekben és meghitt családi otthonaikban ismerkedhettünk meg

a legkül.nf.l.bb ételekkel és csodálatos boraikkal, mely vacsorák során további szakmai és

baráti beszélgetésekre és a sebészek családtagjainak megismerésére is lehet.s.günk nyílt.

Vendéglátóink k.zül többen is hasonló utazó ösztöndíjasként jártak Európában, mely utjaikról

nagy-nagy szeretettel beszéltek. Számomra további kellemes meglepetés volt az, hogy

szinte minden helyszínen találkoztam Magyarországot korábban meglátogató vagy magyar

származású emberekkel, akik õszinte érdeklõdést tanúsítottnak országunk felé (megjegyzendõ,

hogy ezen egy hónap alatt több ilyen élményben volt részem mint az Angliában töltött 3

évem alatt.)

A kórházakban a hírbõl is jól ismert magas színvonalú technikai felszereltségen k.vül

szembeötlõ volt az orvosok munkáját segítõk hada, a jól felszerelt kutatólaboratóriumok ahol

nagyon sok külf.ldi dolgozik, továbbá a kutatásra szánt hatalmas összegek. A kutatás egyébként

nem csak az egyetemi intézetek sajátossága, hanem a magánklinikákon is lételeme az

orvosi tevékenységnek.

Az USA egymástól távol esõ helyszíneinek bejárása meggyõzött minket arról, hogy ez

egy többé kevésbé azonos nyelvet beszélõ ország ahol egymástól teljesen elüt. építészet,

kultúra és viselkedési normák vannak akárcsak Európa egyes országaiban. A szélsõségek a

szakmát tekintve is igazak. Vannak például szélsõséges hívei a totál v.ll.zületi

arthroplasticának, míg mások a hemiarthroplasticára esküsznek. Egyesek csak arthroszkóppal

hajlandók operálni, míg Charles Rockwood az ,,ördög eszközének” nevezi a szkópot. Míg az

 

ASES konferencián kül.n szekció foglalkozott az instabil v.ll.zületek mûtéteinél alkalmazott

lézeres vagy hõvel történõ tokzsugorítás módszerével addig ugyancsak Rockwood egyenesen

mûhibának minõsíti az eljárást.

Az utazás összességében egy életre szóló szakmai és turisztikai élményt jelentett, melyre

a hazai jövedelmi viszonyok tükr.ben soha nem lett volna esélyem. A kint látottakat és

tanultakat már többször is alkalmaztam itthoni gyakorlatomban és biztos vagyok benne, hogy

amerikai vendéglátóink többségével valamint angol útitársammal hosszan tartó baráti és szakmai

kapcsolatot sikerült kiépítenem.

 

Dr. Kiss Jenõ
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika
1113 Budapest, Karolina út 27