Beszámoló az Európai Boka-és Lábsebészeti Társaság első Instrukciós Kurzusáról

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1999 ;42(5):362-363   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

362 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1999. 42. 5.

Beszámoló az Európai Boka és Lábsebészeti

Társaság elsõ Instrukciós Kurzusáról

Az Európai Boka és Lábsebészeti Társaság (European Foot and Ankle Society –

EFAS) 1999 október 1-2. között Bécsben rendezte elsõ Instrukciós Kurzusát. A kurzus

rendk.vül impozáns környezetben, tökéletes szervezés mellett zajlott, mintegy negyven

fõleg európai országból érkezett ortopéd sebész részvételével.

A szervezõk megfogalmazása szerint a kurzus megszervezését a biomechanikai

kutatások és a klinikai tapasztalatok révén az utóbbi idõben felhalmozódott új információk

rendszerezésének és ismertetésének igénye tette szüks.gess.. A kurzus elõadásait

az EFAS felkérésére a lábsebészet legismertebb európai képviselõi tartották, többek

között Patrice Diebold Franciaországból, Ramon Vilado Spanyolországból, Nicolaus

Wülker Németországból, Michael M. Stephens Írországból és Beat Hintermann Svájcból.

Az elõadások témakörönként ölelték fel a láb- és bokasebészet olyan aktuális kérdéseit,

mint a hallux valgus, kis ujjak betegségei, metatarsalgia, lapos láb, ínak patológiái,

boka instabilitás, osteochondrális laesiok, boka.zületi artroszkópia és traumatológiai

kérdések, mint bokatörés, talus és calcaneus törések. Az adott témakörön belül elõször

a patoanatómiai, biomechanikai háttér ismertetése, az elváltozás konzervatív

kezelésének módszerei, majd a sebészi kezelések lehetõségei, v.gezetül ez utóbbiak

eredményei szerepeltek. A szekciók végén minden esetben diszkusszióra volt lehetõség.

Az elõadások többnyire digitális technika alkalmazásával kerültek bemutatásra, és

számos mûtéttechnikai videofelvétel színesítette õket. A következõkben a kurzuson elhangzottakból

az általunk fontosnak tartott részletekrõl számolnánk be.

Az elõláb sebészetével nagyon sok elõadás foglalkozott. A hallux valgus radiológiai

vizsgálata a közismert szögeken (metatarsophalangealis /MTP/ szög,

intermetatarsalis /IM/ szög) túl kiemelték a distalis metatarsalis articularis szög (DMAA

–diatal metatarsal articular angle, vagy PASA –proximal articular set angle) és a tibialis

sesamoid helyzetének (SES – tibial sesamoid position) jelentõségét. A kezelésben, mint

általában minden lábbetegség esetén, a technikai ortopédia igen nagy jelentõséggel bír.

A mûtéti kezelések lehetõségeit indikációs kritériumok alapján tárgyalták. A lágyrész

mûtétekkel kapcsolatban (lateralis release, medialis capsulorrhaphia) jó eredményekrõl

számoltak be. A beavatkozás elõnye, hogy bilateralisan is végezhetõ és kiegészíthetõ

proximalisan metatarsus osteotomiával. Ez utóbbi esetén az ívelt osteotomia a leginkább

ajánlott eljárás. A distalis osteotomiák k.zül a Chevron osteotomiaát ajánlották

elsõsorban, az egyéb osteotomiákat csupán alternatív megoldásként említve. A Scarfféle

diaphyseal osteotomia, mely közepes és súlyos hallux valgus deformitás kezelésére

javasolt, nagy népszerûségre kezd szert tenni. Az osteotomiákat követõ rehabilitációból

kiemelendõ, hogy a korrekciós kötést 6-8 hétig javasolt fenntartani és a

posztoperatív 6. hónapig éjszakai korrekciós ortézis viselése ajánlott. A protézisek alkalmazása

egyre inkább teret nyer a hallux valgus sebészetében. Az implantátumokkal

Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1999. 42. 5. 363

kapcsolatos közismert szövõdmények miatt a felszívódó bioimplantátumok alkalmazása

tûnik a legmegfelelõbbnek. Ezek mintegy 6 hónap alatt szívódnak fel és spacer-ként

funkcionálnak az új, fibrózus .zület kialakulásáig.

A lapos láb biomechanikai vonatkozásait tekintve jelentõs hangsúlyt kapott a m.

tibialis posterior szerepe, melynek diszfunkcióját a felnõttkori szerzett lúdtalpak legfõbb

okaként említettek. A m. tibialis posterior funkcióját megítélõ tesztek alapján stádiumok

állapíthatók meg, melynek megfelelõen eltérõ a mûtéti kezelés. A gyermekkori

lúdtalp mûtéti kezelésében az idiopathias flexibilis planovalgus deformitások esetében

egyre nagyobb teret nyer a subtotalis arthrosis kül.nb.z. enorthesisek/spacerek behelyezésével.

Megjegyezzük, hogy ezen megoldás körébe tartozik a Klinikánkon is alkalmazott

Calcaneo-stop® endorthesis, mellyel saját tapasztalataink is biztatóak. Újdonságként

mutatták be a Kalix® nevû implantátumot, ami a sinus tarsiba helyezve expandálható,

és a valgus korrekciója adekvát módon elvégezhetõ. Az ajánlások szerint az

implantátum alkalmas a felnõttkori flexibilis lúdtalpak kezelésére is, és kiegészíthetõ

lágyrész mûtétekkel. Ezen implantátum kifejlesztése is jól mutatja a lábsebészeti technikák,

implantátumok, rögzítési eljárások intenzív fejlõdését.

Krónikus külboka instabilitás kapcsán az eredeti szalagok rekonstrukciójának szüks.gess.g.re

hívták fel a figyelmet. Ha ez nem kivitelezhetõ, akkor biomechanikai szempontok

alapján a distalis tapadását megõrzõ peroneus brevis ín alkalmazásával szemben

a plantaris longus, vagy a peroneus longus ín szabad részével végzett tenodesis

javasolt.

Összegzésképpen, rendk.vül színvonalas és tartalmas kurzust hallgathattunk végig,

mely reményeink szerint hozzájárul lábsebészeti tev.kenys.günk további fejlesztéséhez.

A részvételhez szüks.ges anyagi feltételeket munkaadó int.zetünk biztosította,

melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

Dr. Domán István,

Dr. Czipri Mátyás

Pécsi Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika