Beszámoló az innsbrucki tanulmányútról 

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2001 ;44(3):237-237   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

A Magyar Traumatológus Társaság ösztöndíjának elnyerése révén 2000. októberében négy hetet töltöttem az innsbrucki egyetem baleseti sebészeti klinikáján.

Tirol eredetileg rétorománok lakta tartomány volt, melynek északi részét az V. században a bajorok, déli területeit a lombardok hódították meg. 1363-ban lett a Habsburg birodalom része. 1805-ben Napóleon parancsára Bajorországhoz csatolták, de a tartomány – a késõbb Mantuában kivégzett Andreas Hofer vezetésével – fellázadt a franciák és a bajorok ellen. 1814-ben került visszaAusztriához és hozzácsatolták az olasz nyelvû és kultúrájú trentinói püspökséghez. Az I. világháborút lezáró saint-germaini szerzõdés értelmében Dél-Tirol Olaszországhoz került – jelenleg Trentino Alto Adige tartomány. Észak-Tirol közel 13000 négyzetkilométernyi területével Nyugat-Ausztria vezetõ tartománya. A tartomány székhelye Innsbruck, 120000 lakosú város az Inn folyó völgyében. Az óváros szûk utcáival, érintetlenül megmaradt, díszes épületeivel és az aranykapuval kedvelt turista látványosság. Történelmi nevezetességei közül mindenképpen megemlítendõ a Mária Terézia által jelentõsen átépíttetett Hofburg, az I. Miksa síremlékének helyet adó ferencesek temploma, mely a XVI. században épült, a Szent Jakab székesegyház és az 1774-ben készült diadalív, valamint a város déli oldalán épült Ambras kastély. A folyó meredekebb északi oldalán a tengerszint felett 850 m magasan található a siklóval is megközelíthetõ Hungerburg, félúton pedig az Alpok élõvilágát bemutató állatkert.

A városban a tömegközlekedés nagyon jól szervezett, a távolságok nem túl nagyok, ennek ellenére a késõbb odalátogató kollégáknak azt tudom ajánlani, hogy különösen a tavasztól õszig terjedõ idõszakban, ha tehetik, vigyenek magukkal kerékpárt. A városon belül szinte mindenhol található kerékpárút vagy kerékpár sáv, de még a szomszédos Hall In Tirolba is át lehet kerekezni a folyóparton lévõ biztonságos bicikliúton. Habár tágas parkjaival, folyóparti sétányaival és a környéken lévõ kiránduló helyekkel Innsbruck nyáron is vonzó turisztikai központ, a forgalom igazán a síszezon beköszöntével élénkül meg. A város két alkalommal adott otthont a téli olimpiai játékoknak.

Innsbruck azonban nem csupán forgalmas sí központ, hanem nagy hagyományokkal bíró egyetemi város is. A Leopold Franzens Universität több mint 320 esztendõs múltra tekint vissza. Az orvosképzés hátterét a TILAK (Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH-Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck) biztosítja.

Kiutazásom megszervezése kicsit bonyolultan sikerült, tudniillik az ösztöndíj meghirdetése idején Beck professzor volt a tanszékvezetõ. Mire a pályázaton nyertem, Benedetto professzor urat nevezték ki megbízott intézetvezetõnek, vele kezdtem egyeztetni kiutazásom idõpontját és feltételeit. Mire megérkeztem, már a Németországból érkezett Blauth professzor vezette a klinikát. A 120 ágyas intézetben kint tartózkodásom idején 38 orvos dolgozott, akiknek egy része, a mi debreceni osztályunkhoz hasonlóan tartományi kórházi, más részük állami egyetemi alkalmazásban állt. Rajtuk kívül két fiatal német és egy osztrák kolléga töltötte szakképesítés elõtti gyakorlatát a tanszéken. Egy szöuli ortopédsebész AO ösztöndíjas tanulmányúton tartózkodott az intézetben. A posztgraduális képzés mellett természetesen orvostanhallgatókat is oktatnak, a szemeszter október elején kezdõdõdött. Az osztályon baráti légkör uralkodik, mind a kollégák, mind a szakdolgozók rendkívül segítõkészek, közvetlenek voltak.

A Baleseti Sebészeti Klinika az 1993-ban átadott modern sebészeti tömbben található. Ez tizenöt szintes modern épület két pince szinttel és tizenkét emelettel. Az épület tetején helikopter leszállóhely található. A központi lépcsõházban négy személy- és hat teherfelvonó biztosítja a közlekedést. Természetesen valamennyi gyorslift. Ezen kívül az oldalszárnyban külön lift biztosítja a közlekedést a mûtõblokk felé. Az alsó alagsori szintben technikai kiszolgáló helyiségek találhatók, és innen indulnak az egyetemi komplexum többi épületébe vezetõ, a mosodával, központi élelmezéssel összekötõ folyosók. Egy szinttel feljebb találhatók a medikus- és rezidensképzésben résztvevõk öltözõi. A tömb klinika telep felõli oldalán, a földszinten kapott helyet a nagy elõadó.

Ugyancsak a földszinten, de az utca felõl közvetlenül megközelíthetõ a baleseti járó beteg ambulancia és a mentõs ambulancia. A járóbetegeket a „kartonozóban” történt jelentkezés után három, sorban elhelyezkedõ és belülrõl közlekedõ folyosóval összekötött ambuláns helyiségben fogadják. A negyedik szobában kapott helyet a „suturázó”. A betegek behívása a számítógép listája alapján történik. Az ajtók csak belülrõl nyithatók, így a vizsgálatot és a kezelést senki sem zavarja, az orvos beteg kontaktus közvetlenebb, mint nálunk. A mentõ által szállított betegek a járóbeteg ambulanciával párhuzamosan elhelyezkedõ helyiségekbe kerülnek. A beteg adatait az asszisztensek veszik fel, és ezután történik az orvosi vizsgálat. Ügyeleti idõben a beteg számítógépes ambulánslapot nem kap. Ilyenkor a teljes dokumentáció diktafonba kerül, a sérült kézzel írt ambulánslap kivonatot kap, az anyagot másnap viszik be a rendszerbe.A gipszelõ külön helyiségben lett kialakítva. Közvetlenül a sokktalanító és az akut mûtõ mellett található a röntgenfelvételi helyiség, ultrahangvizsgáló és a spirál CT. Utóbbit elsõ vizsgálati eszközként használják a tompa hasi sérülések diagnosztikájában is. A visszarendelt betegek meghatározott idõben, többnyire az adott sérülésnek megfelelõ szakrendelõ illetve utókezelõ helyiségbe jönnek kontrollra, így rövidebb a várakozási idõ. Erre a célra nyolc szobát alakítottak ki.

Az elsõ emeleten található a traumatológiai tanszék könyvtára és a titkárság. A reggel 7 óra 30-kor és délután 14 óra 30-kor kezdõdõ megbeszélést a radiológiai osztály tárgyalójában tartják.A teljesen számítógépesített adatfeldolgozásnak köszönhetõen hagyományos röntgen filmet csak nagyon ritkán használnak. A képi dokumentáció is a komputerben kerül rögzítésre, mind a konvencionális röntgen, mind a CT, mind az MR képek videó projektorral kerülnek kivetítésre. A reggeli megbeszélésen az elõzõ nap felvett sérültekrõl, a délutánin a másnap mûtétre kerülõ betegekrõl referálnak. Ekkor mutatják be az aznapi mûtétek posztoperatív röntgen kontroll felvételét. A konferenciák többnyire gördülékenyen és csendesen zajlanak, a problémás esetek megbeszélésénél azonban idõnként élénk viták alakulnak ki, melybe a fiatal kollégák is bekapcsolódnak. Szembetûnõ, hogy az intézetnek is érdeke a fiatalok gyors és alapos szakmai felkészítése. Ennek érdekében minden csütörtökön, a délutáni konferencia után egy-egy kiemelt témában referátumot is tartanak.

A második emeleten található az a központi mûtõblokk, mely a traumatológiai, ortopédiai, idegsebészeti és plasztikai mûtõket foglalja magába. A tizenegy mûtõ közül négyet (69) használnak a traumatológusok. Döntõen végtagmûtéteket végeznek, ill. õk látják el a gerincsérüléseket. Ehhez külön készenléti teamet alakítottak ki. Hetente két nap a 6. sz. mûtõ a kézsebészeké. Valamennyi mûtõben illetve azok elõkészítõjében van számítógép terminál, így a betegek adatai közvetlenül elérhetõk, a program folyamatosan percrõl percre követhetõ és a felhasznált anyagok azonnal utánrendelhetõk. A röntgenfelvételek a mûtõben lévõ folyadékkristályos monitorokon lehívhatók. A mûtéti leírásokat diktafonba mondják.

A friss sérültek definitív operatív ellátása majdnem mindig akutan történik. Az esetleges halasztás oka ritkábban a mûtõi kapacitás hiánya, gyakrabban a sérült alapbetegsége miatti kontraindikáció. Az izolálást nem egyszerhasználatos, de impregnált, szélén ragasztócsíkos textíliával végzik. Csupán a lábzsákot használják az eldobható szettbõl. A mûtõs köpenyek is vízhatlanok. A mûtõasztal alá csurgó öblítõ folyadékot külön erre a célra szolgáló szívóval távolítják el, földre dobott textília nincs!

Az osteosynthesisekhez használt implantátumok és instrumentárium tekintetében a miénkhez képest jelentõs különbség nincs. Elterjedtebben alkalmazzák a low contact lemezeket, ugyanakkor a combnyaktöréseket hagyományos AO spongiosacsavarokkal stabilizálják, nem kanülált csavaros osteosynthesissel. Primer protézis beültetést ritkán végeznek. Nagy számban végeznek artroszkópiát, számos meniscus reinsertiót és keresztszalag plasztikát volt szerencsém asszisztálni. A recidív vállficamokat lehetõség szerint ugyancsak artroszkópos úton, Bankart-mûtéttel látják el. Ugyanakkor az impingement syndroma miatt történõ acromioplasticak döntõ többségét nyitott mûtéttel végzik.

Az elektív mûtétek nagy része narkózisban történik. Részben ennek, részben az elõkészítõ és ébredõ helyiség rossz kihasználtságának tudható be az egyetlen negatívum, amit odakint tapasztaltam, nevezetesen az, hogy a betegcserék sokszor indokolatlanul sokáig tartanak. A mûtõi fegyelem, a szigorú zsiliprendszer és a mûtétek közötti takarítás rendjének betartása azonban példás.

A mûtõtraktus mellett található a jól felszerelt baleseti intenzív osztály. A traumatológiai fekvõ beteg osztály a hotelszárny 6-7. emeletén található. Októberben egy félemelet rekonstrukciós munkálatok miatt nem üzemelt.

A 30 ágyas részlegeken önálló vizesblokkal rendelkezõ, két- és ötágyas kórtermek vannak. Minden mûszakban hat ápoló teljesít szolgálatot, akiknek a kórtermi beosztása a nõvérpultnál elhelyezett színes táblán könnyen ellenõrizhetõ, így az ápolási feladatok elvégeztetése és ellenõrzése jól áttekinthetõ. A reggeli vizitek 7 órakor, a megbeszélés elõtt kezdõdnek. A részlegek között szabad az átjárhatóság, így az ügyeletben felvett, vagy mûtétre elõjegyzett beteget bármelyik részlegen elhelyezhetik, nem ragaszkodnak a kezelõ orvos saját részlegéhez. A drén eltávolítását, sürgõs kötéscserét a reggeli viziten egymás helyett is elvégzik a kollégák, az operatõr-beteg kapcsolat ilyen szempontból nem olyan szoros, mint nálunk. Ugyanakkor a jobb munkaszervezésnek, és a kiegyensúlyozottabb légkörnek köszönhetõen az egészségügyi dolgozók és a betegek kapcsolata minden szinten bizalmasabb (Ehhez jellemzõ adalék, hogy a tiroli Neue Kronen Zeitung október 25-i száma ezzel a fõcímmel jelent meg: Unsere Ärzte sind die besten! – azt hiszem, hogy Magyarországon az a veszély nem fenyeget, hogy a közel jövõben ilyen, az orvosokat dicsérõ cikket vezércímként megjelentetnének.)

Az ügyeleti ellátásban hétköznap négy, hétvégén öt orvos vesz részt, illetve a gerinc és kézsebészeti team egy-egy tagja behívható. Az ügyeleti terhelés, különösen a téli hónapokban ott is megterhelõ, ezért az ügyeletesek másnap szabadnapra mehetnének, azonban ezt a munka többnyire ott sem teszi lehetõvé.

Az intézet állandó fejlesztés alatt áll. Kint tartózkodásom idején is új épülettel bõvítették a klinikát. A sebészeti tömbben mindenhol meglévõ nagy, kapcsolóval mûködtetett ajtók megkönnyítik mind a betegek mozgatását, mind a lábadozó sérültek önálló közlekedését. A munkakörülmények javítása nemcsak a betegek érdekeit szolgálja, de teljes mértékben figyelembe veszi a dolgozók elvárásait is. Az étkeztetés mágneskártya rendszerrel történik, így nemcsak a központi étteremben, hanem a mûtõblokkon belül is lehetõség van olcsón reggelizni vagy ebédelni. A nyugodt munkahelyi légkörben valóban mindenki a munkájára koncentrál.

Tapasztalataimat összegezve azt mondhatom, hogy az akut baleseti sebészeti ellátás terén, sem a szakmai felkészültség, sem a mûtéti lehetõségek terén szégyenkezni valónk nincs, nálunk is rendelkezésre áll valamennyi korszerû implantátum. Ugyanakkor a rosszabb anyagi lehetõségeink miatt jelentõs a lemaradásunk a diagnosztika terén. Odakint a spirál CT ügyeletben, az MR néhány napos elõjegyzéssel quantum satis rendelkezésre áll. Elõrébb tartanak az endoprotetika területén – háromféle vállízületi protézist használnak jelenleg az intézetben. A legjelentõsebb különbség azonban a dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésében van. Miután mindenki a végzettségének és munkájának megfelelõ bérezésben részesül, a dolgozók között kevesebb a feszültség, a társadalomban az orvosi hivatás tekintélye változatlanul nagy, az egészségügyi dolgozókat jóval kevesebb indokolatlan támadás éri.

Még egyszer köszönöm a Magyar Traumatológus Társaság vezetõségének, hogy kiutazásomat támogatta és a DEOEC vezetõségének, hogy lehetõséget teremtett erre a szakmailag hasznos, négy hetes tanulmányútra.

Dr. Urbán Ferenc
Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék