Bíró Vilmos: Kézsérülésekről röviden

Book Kezserulesekrolroviden

Budapest, Melinda Kiadó és Reklámügynökség, 2004.

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2004 ;47(4):344-345   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány
A könyv szerzője a hazai kézsebészet jeles képviselője. Formáját tekintve zsebkönyv, amely hasznos és hűséges társa lehet a fiatal kézsebész generációnak és a társszakmák kép viselőinek, akik napi munkájukban rendkívül hasznos eligazítást kaphatnak a kézsérülések ellátásához. A Szerző bevezetőjében szól a könyv megírásának a céljáról, majd igen érthető módon, rövid és szakszerű megfogalmazásban ad útmutatást a sérültellátás minden mozza natáról. A könyv 14 fejezetre tagolt.A fejezetcímek:

 • Bevezetés
 • Általános irányelvek
 • Könnyű kézsérülések
 • Bőrsérülések
 • Ínsérülések
 • Érsérülések a kézen
 • Idegsérülések a kézen
 • Elektromos és termikus sérülések a kézen
 • Szalagsérülések és ficamok
 • Törések a kézen
 • Súlyos kézsérülések
 • Replantáció, revascularisatio
 • Gyógytornakezelés
 • Irodalom

Az „Általános irányelvek” című fejezetből a fiatal orvos mindazon tennivalókat megis merheti, amelyek nélkül nem beszélhetünk korszerű kézsérülés ellátásról. Az ellátásról szóló fejezetekben pontos eligazítást kaphatunk az egyes sérült szövetféleségek ellátási módoza tairól, illetve a speciális sérülések és a komplex kézsérülések ellátásáról. A könyv újszerű vonása, hogy fejezetenként ismerteti a tárgyalt anyag ellátási algoritmusát, rászorítva a fiatal orvosokat a logikus gondolkozásra, az ellátás menetének szakszerű sorrendjére és meghatá rozza a szükséges tennivalókat. Igenfontos fejezet foglalkozik a gyógytornakezeléssel, amely nélkül a korszerű kézsebészet elképzelhetetlen. Különös értéke a könyvnek a műtéti eseteket demonstráló színes fotóanyag, de igen jók a fekete-fehér rajzolt ábrák is a műtéti technikákról, vizsgáló módszerekről stb.

A Szerzővel egyetértésben ajánlhatjuk a könyvet az orvostanhallgatóknak, rezidenseknek, fiatal baleseti sebész, ortopédsebész, általános sebész és kézsebész szakorvosoknak.

Prof. Dr. Renner Antal Renner, A.