Chirurgische Anatomie der Hand

A könyv – a szerzők szerint – az 1992-ben kiadott, nagy sikert aratott első kiadás folytatása és nem megismétlése. A szöveget teljesen átdolgozták; többek között átvették az IFSSH 2001-ben ismertetett nomenklatúráját, valamint az 1998-ban a Thieme kiadó által megjelentetett Terminologia Anatomica szakkifejezéseit. Felhasználták a modern képalkotó eljárások biztosította lehetőségeket, ennek megfelelően cserélték ki a korábbi képeket.

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2005 ;48(2):189-189   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány
A könyv 261 oldalon 236 ábrával nyújtja a kéz anatómiájának – talán egyedülállóan – részletes leírását. Bevezető mondatuk adja meg a könyv mottóját: “A kézsebészet legnagyobb részben alkalmazott anatómia”. A kéz bármilyen eredetű rendellenességével foglalkozó szakembernek nélkülözhetetlen mind a kéz anatómiájának, mind biomechanikájának alapos ismerete.A kéz sebészetével foglalkozó orvosok és az anatómusok együttműködése a 30-as években kezdődött, és azóta is folytatódik, megdöntve azt az elképzelést, hogy a kéz anatómiáját illetően már minden régóta ismert; szinte hónaponként jelennek meg – főleg kézsebészek közlésében – új anatómiai felismerésekről szóló publikációk. A könyv a kéz fejlődéstanával kezdődik, részletesen kitérve például az ujjpercek, a kézközép- és kéztőcsontok csontosodási magvai megjelenésének időpontjára. A kéz és az alkar bőrének sajátosságait, illetve az itt futó neurovascularis képletek lefutását ismertető fejezetben külön hangsúlyt kapnak azon régiók, amelyek az érnyeles bőrlebeny transzplantáció végzésénél donor területként szolgálnak.

A musculus flexor carpi radialis, a canalis carpiban húzódó inak, illetve ínhüvelyek, az arteria radialis és a nervus medianus összes anatómiai variációinak leírására külön fejezetet szántak. A kéztő című alfejezetben a kéztőcsontok anatómiai sajátosságait, ezek vérellátását, ízületeit, szalagos összeköttetéseit, illetve a csukló biomechanikáját tömören, de minden részletre kitérve ismertetik. Az ulno-carpalis komplexum – distalis radioulnaris ízület – leírása kiemelt szerepet kap. Az ujjak leírásánál a hüvelykujj és a kisujj, illetve az I. és V. palmaris sugár anatómiájának ismertetésére külön fejezetet szánnak. A hüvelykujj, illetve az I. sugár ismertetése csaknem annyi oldalt foglal el, mint a csukló leírása. Ennek egyik magyarázata például az a tény, hogy a kéz izmainak körülbelül egynegyede (9 izom) vesz részt a hüvelykujj, illetve az I. sugár mozgatásában. Külön fejezetet kap az alkar – hypothenar átmenet, a Guyon-csatorna, majd a nervus ulnaris lefutásának, ágainak – a hypothenar három izomrétegének ismertetése.

A tenyér minden rétegének pontos leírását nyújtó fejezetben külön ismertetik a kézközépcsontokat, mint a kéz architektúrájának kulcselemeit. A kéztőcsontokkal együtt ezek biztosítják a kézen is (a lábhoz hasonlóan) a hosszanti és harántboltozatot, melynek épsége szükséges az ujjaknak a különböző fogásformáknál való biztonságos elhelyezkedéséhez.

A tenyér-ujj átmenet minden rétegének leírása ugyancsak külön fejezetet képez, majd a hosszú ujjak leírása következik, külön tárgyalva a palmaris és dorsalis felszín minden rétegét, az ujjpercek és az általuk alkotott izületek sajátosságait.

Befejező fejezet az alkar-kézhát-ujjak dorsalis felszíne közötti átmenet leírása, részletesen kitérve az extensor inak és aponeurosisok leírására, valamint a vénás és nyirokkeringésre. A könyvet a korábbi (1998-ban megalkotott) nomenklatúra kiegészítésével fejezik be.

A könyv kézsebészeti osztályok könyvtárai számára feltétlenül ajánlatos, nagy segítséget jelent mind a hétköznapi gyakorlat, mind a továbbképzés céljaira.

Megjelent: Schmidt, Hans Martin; Lanz, Ulrich: Chirurgische Anatomie der Hand. 2. átdolgozott és aktualizált kiadás. Stuttgart, New York, Thieme. 2003. Ára: 199 €

Frenyó, S.