Elhunyt Dr. Gyöngyösi Pál

Gyongyosi Pal

Dr. Gyöngyösi Pál 1954-2019

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy dr. Gyöngyösi Pál a Szent Pantaleon Kórház Traumatológia osztályvezető főorvosa 2019. június 01-én, szombaton tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Dr. Gyöngyösi Pál 1954. szeptember elsején született Budapesten. 1979-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. 1983-ban ortopédiából, 1995-ben traumatológiából szakvizsgázott. 2003-ban az egészségnevelés szakorvosa, majd 2004-ben orvos-közgazdász, gazdasági és egészségügyi menedzser képesítést szerzett. 1979-1985-ig a Székesfehérvári Megyei Kórházban, 1985 óta kórházunk traumatológiai osztályán dolgozott, 2012-től annak vezetőjeként. 1998-2010-ig kórházunk orvosigazgatói feladatait látta el, de ezen időszak alatt is részt vett a traumatológiai osztály mindennapos munkájában, műtétekben. Közgyűlési képviselőként és az Egészségügyi Bizottság elnökeként a város közéleti munkájában is részt vett. Orvosigazgatóként először ő vetette fel a Központi Műtő gondolatát, ami végül 2014-ben valósult meg, amikor pályázati forrásból felépült a Központi Technológiai Tömb. 1993-ban a Közalkalmazotti Tanács megalakulásakor elnöki pozíciót töltött be 1995-ig. 2002-ben Dunaújváros Egészségügyéért díjat kapott városunktól.

2012-ben került a traumatológiai osztály élére. Irányítása alatt az osztály betegforgalmi adatai folyamatos emelkedést mutattak. Irányító, szervező munkája következtében a várólistát jelentősen csökkenteni tudták. A korábbiakhoz képest jelentősen felgyorsult munkatempó mellett a minőség emelése is sikerült az osztálynak. A kollektíva összehangolt team munkát végez. Osztályvezetése mellett 2017-ben a kimagasló szakmai színvonalon végzett felelősségteljes tevékenységük elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a Traumatológiai osztály kollektívájának is „Dunaújváros Egészségéért” Díjat adott, amire rendkívül büszke volt.

Főorvos úr nagy gyakorlatot szerzett a nagyízületi protézis beültetésekben, az arthroscopos beavatkozások területén, valamint kiváló radiológiai diagnoszta volt. Szakmai tapasztalata igen széleskörű, alapos volt. Rendszeresen részt vett szakmai gyakorlatokon, szakmai továbbképzéseken és erre ösztönözte munkatársait is. Teljes értékű munkájára számíthattak bármilyen traumatológiai eset ellátásában. A betegek, szükség esetén a kollégák gyógyulását, terápiáját kiváló szakmai szinten irányította. A szakmai utasításai egyértelműek, korrektek, döntései határozottak, szakmailag megalapozottak voltak. Tekintélyt adó és követelő színes egyénisége miatt a traumatológiai osztály védőbástyája volt, a kórházi kollektíva, a főorvosi kar és a menedzsment körében is nagy tiszteletnek örvendett. Városszerte szerették és tisztelték.

Nagyszerű, alapos ember, kiváló orvos volt! Hiánya pótolhatatlan nagy űrt jelent a kórház és a traumatológia életében. Családja fájdalmában osztozva, emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.

Nyugodjék békében!