Elhunyt Dr. Kalabay László

Foto Kalabay Laszlo

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva értesítjük, hogy

Dr. Kalabay László

hosszas, türelemmel viselt betegség után életének 88. évében, 2015. szeptember 26-án körünkbői örökre eltávozott, visszaadva nemes lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk hamvait 2015. október 16-án 9 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szent Gellért Plébánia Urnatemetőjében (Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 149)

Elhunytunk lelki üdvéért ugyanaznap 18 órakor a Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplomban (Budapest XI. kerület Villányi út 23-25.) engesztelő szentmisét tartunk.

Gyászolják:
fia, menye, unokái, távolabbi rokonai, barátai és mindazok, akik szerették.

 

Búcsúztató

“Lángolni jöttem én közétek,
Ti fázós lelkű emberek.
Smíg öntüzem lassan eléget,
Elérem az örök telet!”
(Juhász Gyula)

Dr. Kalabay László tanár volt. Égett, mint fáklya a sötétben.
Mi, pályatársai az ő fényénél tanultuk meg hivatásunk, szakmánk részleteit.

Tanár volt medikusként, amikor mint demonstrátor foglalkozott a fiatalabb egyetemi társaival.
Tanár volt, mikor fiatal orvosként a Műtéttani Intézetben vállalt állást.
Tanár volt akkor is, amikor a sebészet felé fordulva folytatta egyetemi pályafutását.
Tanár volt, de ugyanakkor állandóan tanult. Igyekezett munkáját egyre jobban végezni.
1957-ben sebészetből, 1960-ban traumatológiából szerzett szakorvosi képesítést, majd a Baross utcai Sebészeti Klinika baleseti osztályát vezette 1977-ig. 1972-ben védte meg kandidátusi disszertációját.
Forradalmi időkben volt fiatalon a pályán. Két nagy, alapvető változás történt a betegek ellátásában: Az operatív töréskezelés és az arthroscopia.

Kalabay tanár úr mindkét területen úttörőként dolgozott. Különösen az arthroscopia elterjedésében vannak elévülhetetlen érdemei. A mai vezető ortopéd és traumatológus generáció tőle tanulta az arthroscopiát.
Önzetlen volt. Aki érdeklődött, tőle megtanulhatta ezt a ma már nélkülözhetetlen sebészeti módszert.
Jellemző szerénységére, hogy amikor hivatalosan kérdezték 1979-es Bochumi tanulmányútja milyen eredményt hozott, egy mondatban válaszolt: az arthroscopia magyarországi meghonosítása volt ennek az útnak a haszna.
Napi gyakorlati munkája mellett a tudományos munka is részese volt életének, amit számos közleményt dokumentál. Nagy szerepet játszott a hazai modern biztosítási orvostan kialakításában. Évtizedeken át dolgozott az Állami Biztosítóban, vezette annak főorvosi hivatalát. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.

Klinikánkon 1982-tól működött. Itt dolgozta ki az arthroscopia hazai módszerét. Szervezte a tanfolyamokat, fogadta és tanította az érdeklődő kollégákat. Hamar meghatározó részévé vált klinikánknak. Megfontolt szavaira mindig figyelnünk kellett.

A társasági életben csendes humorával sok derűs órát szerzett asztaltársainak. Nyugdíjba vonulása után is figyelemmel kísérte szakmai gyermekének, az arthroscopiának a fejlődését. Az arthroscopos szakma apjaként tekintett rá, mikor megalakult az Arthroscopos Társaság, őt választotta Örökös tiszteletbeli Elnökévé. Az élet nagy rendező – Kalabay tanár úr búcsúztatásakor éppen zajlik a Magyar Arthroscopos Társaság ezévi kongresszusa.

Tanár volt. Tanítványai ma már hozzá hasonló tanárok, akik viszik tovább az ő szellemiségét. Teljes életet élt. Megkerülhetetlen, feledhetetlen része klinikánk csaknem 65 éves történelmének. Az élet, bármily hosszú is véges. Akár néhány hét akár sok hosszú évtized is jut osztályrészünkül, elmúlik.

Talán az örök munkás szavaival búcsúzna tőlünk:

“A hét letelt, a szombatest itt
Kinyugszom végre fáradalmait”
Laci Bátyánk, Tanár Úr! Nyugodj Békében

 

Dr Mády Ferenc