Egészségügyi Jogi Ismeretek Tanfolyamsorozat

Tisztelt Kolléganő!
Tisztelt Kolléga Úr!

A 2014. és 2015 évben lezajlott sikeres képzések után után 2016-ban folytatjuk a programot.

Jelentkezni lehet a 2016-os oktatásainkra, amelyek a következő helyszíneken és időpontokban kerülnek megrendezésre:

Budapest: 2016. február 12-13.
Pécs: 2016. március 4-5.
Szeged: 2016. április 1-2.
Debrecen: 2016. április 22-23.
Győr: 2016. május 6-7.
Budapest: 2016. június 3-4.

A képzés 2 napos, összesen 18 tanórás és tesztvizsgával zárul. A szabadon választható, illetve szakma szerinti (kérjen tájékoztatást) tanfolyam akkreditálása megtörtént, 2015-ben 36 kreditpont, fogorvosoknak 20 kreditpont. 2016-ban 25 kreditpont, fogorvosok 14 kreditpont.

Amennyiben a megadott időpontok Önnek nem megfelelőek, de szeretne részt venni a későbbiekben hasonló témájú oktatásunkon, kérem e-mail levélben kérjen további tájékoztatást.

A rendezvényeinken esetbemutatással egybekötve polgárjogi, büntetőjogi és igazságügyi szakértő bevonásával kerekasztal megbeszélést tartunk. Tervezzük a jogi, biztosítói, szakértői iroda felállítását, ahol a kollégák részére preventív szemlélettel az egészségügyi vállalkozásuk szerződéseivel, és a felelősségbiztosításukkal kapcsolatos tanácsadást nyújtunk. Célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet az orvosi munkával kapcsolatos veszélyekre, a megfelelő szerződésekre és a kellő fedezetet nyújtó biztosítás fontosságára.

Az oktatástól  az orvosi káresemények csökkenését várjuk azt, hogy kevesebb legyen az indokolatlan kockáztatás és az ebből származó kártérítési per, vagy büntetőeljárás.

Mint ismeretes az  orvosi ténykedéssel kapcsolatban  a legtöbb esetben elkerülhető lett volna a káresemény, ha az orvos rendelkezett volna megfelelő egészségügyi jogi ismeretekkel. Nem mindegy  egy orvos életében, hogy elkerülhető okok miatt perelik-e. Ilyenkor évekig tartó, az orvos számára nemegyszer rendkívül kínos, időnként megalázó kihallgatásokra, jogi tárgyalásokra, szembesítésekre szokott sor kerülni egy-egy ügy kapcsán, aminek a vége rendszerint a magas kártérítési összeg megállapítása.

Ennek elkerülése érdekében szervezzük  az  egészségügyi jogi ismeretek oktatását, kiegészítve a biztosítási ismeretek megszerzésével.

Bízunk abban, hogy az összeállított tematika felkeltette érdeklődését és üdvözölhetjük rendezvényeinken.

A tanfolyam adatlap az OFTEX portálon is elérhető, jelentkezni az általunk megküldött jelentkezési lapon illetve az OFTEX portálon lehet a képzésre.

Kódszámok:

SZTE-ÁOK/2016.I./00066
SZTE-ÁOK/2016.I./00076
SZTE-ÁOK/2016.I./00089
SZTE-ÁOK/2016.I./00108
SZTE-ÁOK/2016.I./00116
SZTE-ÁOK/2016.I./00124

A 2015-ös tematika a mellékletekben látható, kérem szíves átnézését.

Tanfolyamaink Facebook oldala, ahol még több információt talál: https://www.facebook.com/pages/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-jogi-ismeretek/385074241649627

Tisztelettel: Dr. Zsonda László
Főorvos, szakmai vezető

www.monasystem.hu

 

Jelentkezesi Lap


Cím Előadó
9,00-9,45 45 perc Közalkalmazotti jogviszony, vállalkozói jogviszony. Az orvos, mint alkalmazott. Az orvos, mint munkaadó. Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, egyetemi docens
9,45-10,30 45 perc Az orvosi munkával kapcsolatos munkajogi kérdések. (túlmunka, munkaidő stb.) Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, egyetemi docens
10,30-11,15 45 perc Az orvosi megbízási szerződés sajátosságai ( beteg-orvos jogviszony keletkezése, jogok és kötelezettségek, szerződésszegés, igények) Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, egyetemi docens
11,15-12,00 45 perc Az orvos polgárjogi felelőssége (kártérítés felelősség, alkalmazottak károkozása, műhiba perek, szüléssel és születéssel kapcsolatos kárigények, felelősségbiztosítás   Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, egyetemi docens
12,00-13,00 60perc Ebédidő
13,00-13,45 45perc Biztosítási jogi ismertek Dr. Szuchy Róbert egyetemi docens
13,45-14,30 45 perc Szerződési jogi alapok (jognyilatkozatok megtétele, cselekvőképességi kérdések, teljesítés, szerződésszegés megítélése, elévülés ) Dr. Szuchy Róbert egyetemi docens
14,30-15,15 45 perc Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere. A humán közszolgáltatást nyújtó intézmények. Dr. Móré Sándor
Egyetemi adjunktus
15,15-16:45 90 perc Kerekasztal Dr. Zsonda László
Cím Előadó
9,00-10,00 60 perc A büntetőjog alapintézményei (bűncselekménytan, bűnösség, szankciótan, a bűncselekmény megvalósulási szakaszai) Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár
10,00-11,00 60 perc Az egészségügyi tevékenység és büntetőjog kapcsolódási pontjai (az orvostudományi kutatás rendje elleni bűncselekmények, kuruzslás, élet- és testi épség elleni bűncselekmények, az orvos sértetti szerepben) Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár
11,00-12,00 60 perc A foglalkozási szabályszegés. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár
12,00-13,00 60 perc Ebédidő
13,00-14,00 60 perc Az egészségügyi ellátáshoz való jog (visszautasítás, gyógyintézet elhagyása). Az emberi méltóság és kapcsolattartás joga.) Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, egyetemi docens
14,00-15,00 60 perc A beteg önrendelkezési joga. Tájékoztatás és tájékozott beleegyezés Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, egyetemi docens
15,00-16,00 60 perc Dokumentációs és információs jogok és kötelezettségek (adatvédelem és titokvédelmi kérdések). A betegjogok érvényesítése, vitarendezés Dr. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, egyetemi docens
16,00-16,30 30 perc Tesztírás Dr. Zsonda László Főorvos, szakmai vezető