Magyar Orvostudományi Napok 2014

Tisztelt Elnök Asszony/Úr! Tisztelt Alelnök Asszony/Úr! Tisztelt Főtitkár Asszony/Úr! 

Örömmel értesítjük, hogy a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) által 2014. november 5 és 7 között Budapesten a Hotel Novotelben (Alkotás u. 67.) rendezendő Magyar Orvostudományi Napok előkészületei a tervezett ütemben haladnak.

A rangos eseményen magasan kvalifikált, nagy tekintélyű, vezető szakemberek multidiszciplináris megközelítéssel, közérthető formában adnak majd rövid, naprakész áttekintést a legfontosabb betegségek elméleti és gyakorlati ismereteiről.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferencia fővédnöke Dr. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke lesz. A 42 kreditpontot jelentő rendezvény programját mellékeljük, köszönjük a társaságoktól kapott ezirányú javaslatokat.

A MOTESZ alapvető érdeke, hogy tagegyesületeinek tagjai közül minél többen profitáljanak a medicina legmodernebb terápiás lehetőségeit ismertető eseményből. Ezért a regisztráció elősegítése érdekében az a kérésünk, hogy a programot társaságuk tagjaihoz széles körben eljuttatni, valamint az Önök által vezetett egyesület tagjai közül legalább két főt a kongresszusra meghívni és regisztrálniszíveskedjenek.

Az alacsony részvételi díj ismeretében reméljük, hogy kérésünket minél több tagtársaságunk tudja támogatni. A regisztrálás feltételeit a www.motesz.huweboldalon találják meg.

A programban érintett társaságok felé további kérésünk, hogy az Önökkel kapcsolatban lévő gyógyszercégek kiállítóként való részvételét elősegíteni szíveskedjenek. A kiállítás részletei a www.dekantil.hu oldalon találhatók meg.

Az együttműködést megköszönve,
tisztelettel üdvözli Önöket
Prof. Dr. Poór Gyula
egyetemi tanár,
elnök, MOTESZ

Előzetes tudományos program 

November 5. 

10.00 Megnyitó 

Lovász László, az MTA elnöke 

Kosztolányi György, az MTA Orvosi Osztály elnöke 

Poór Gyula, a MOTESZ elnöke 

10.30-12.30 Tudományos nyitóelőadások 

Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

10.30-10.50 Rendszerszintű orvostudomány: Perspektívák és lehetőségek

Falus András (SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

10.50-11.10 Korai diagnosztika, prognosztika és szűrések a laboratóriumban

Kovács L. Gábor (PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet

11.10-11.30 Modern képalkotás napjainkban

Baranyai Tibor (Soproni Erzsébet Oktatókórház) 

11.30-11.50 Leckék amelyet megtanultunk: A XXI. századi gyógyszerkutatás jelene és jövője

Fürst Zsuzsanna (SE Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet) 

11.50-12.10 Az egészségnyereség mérése, az egészségügyi közgazdaságtan szerepe

Gulácsi László (Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék) 

12.10-12.30 Megbeszélés

12.30-14.00 Ebédidő

14.00-15.30 A fejfájás jelentősége a klinikai gyakorlatban 

Moderátor: Vécsei László és Szok Délia

14.00-14.20 Primér fejfájások patomechanizmusa

Párdutz Árpád (SZTE Neurológiai Klinika) 

14.20-14.40 Fejfájások osztályozása

Ertsey Csaba, Bozsik György (SE Neurológiai Klinika) 2

14.40-15.00 Fejfájások kivizsgálásának szempontjai

Valikovics Attila (BAZ Megyei Kórház, Neurológiai osztály) 

15.00-15.20 Primér fejfájások kezelése

Tajti János (SZTE Neurológiai Klinika) 

15.20-15.40 Megbeszélés

15.40-16.00 Kávészünet

16.00-17.40 Multidiszciplináris klinikai kutatások eredményei az MTA LENDÜLET Programjából 

Moderátor: Freund Tamás és Ertl Tibor

16.00-16.20 Jelátviteli folyamatok gyulladásos betegségekben

Mócsai Attila (SE Élettani Intézet) 

16.20-16.40 A hypothalamus-hypophysis-pajzsmirigy tengely szabályozása fiziológiás és patofiziológiás állapotokban

Fekete Csaba (MTA KOKI)

16.40-17.00 Az (endo)cannabinoid rendszer a bőrben

Bíró Tamás (DEOEC Élettani Intézet, Sejt- és Molekuláris Élettani Labor) 

17.00-17.20 A PACAP sejtvédő hatásai

Reglődi Dóra (PTE Anatómiai Intézet) 

17.20-17.40 A Huntington-kór állatkísérletes modellezése – szemelvények a neurodegeneráció preklinikai tanulmányozásából

Zádori Dénes (SZTE Neurológiai Klinika)

17.40-18.00 Megbeszélés

November 6. 

09.00-10.40 A pszichiátria kapcsolódási pontjai 

Moderátor: Molnár Károly és Harmatta János

09.00-09.20 Agykutatások és pszichiátria

Bitter István (SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika) 

09.20-09.40 Depresszió és öngyilkosság Magyarországon – Társadalmi jelentőség és a megelőzés eredményei

Rihmer Zoltán (SE Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály) 3

9.40-10.00 A pszichiátria társadalmi beágyazottsága

Tringer László (SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika) 

10.00-10.20 Magatartástudományok a medicinában, avagy mit tehetünk, ha tehetetlennek érezzük magunkat?

Purebl György (SE Magatartástudományi Intézet) 

10.20-10.40 Megbeszélés

10.40-11.00 Kávészünet

11.00-12.40 A gyermekgyógyászat kihívásai a XXI. században 

Moderátor: Tulassay Tivadar és Szabó Attila

11.00-11.20 A klinikai genetika határtalan lehetőségei és lehetséges határai

Fekete György (SE II. Gyermekklinika)

11.20-11.40 Magyarország neonatológiai ellátásának lehetőségei az EU-fejlesztést követően

Balla György (DEOEC Gyermekgyógyászati Intézet)

11.40-12.00 A gyermekkori elhízás és a felnőttkori civilizációs betegségek kapcsolata európai perspektívában

Molnár Dénes (PTE Gyermekgyógyászati Klinika)

12.00-12.20 A gyermekkori mentális betegségek hatása a társadalom EGÉSZségére

Pászthy Bea (SE I. Gyermekklinika) 

12.20-12.40 Megbeszélés

12.40-14.00 Ebédidő

14.00-15.40 Minimál invazív műtéti technikák a medicinában 

Moderátor: Dóczi Tamás és Hangody László

14.00-14.20 Idegsebészet

Dóczi Tamás (PTE Idegsebészeti Klinika) 

14.20-14.40 Ortopédia

Hangody László (SE Traumatológiai Tanszék, Uzsoki Kórház) 

14.40-15.00 Általános sebészet

Altorjay Áron (Szent György Kórház) 

15.00-15.20 Fogorvoslás

Hermann Péter (SE Fogpótlástani Klinika) 4

15.20-15.40 Megbeszélés

15.40-16.00 Kávészünet

16.00-17.40 Idősgyógyászat: Lehetőségek és terápiás csapdák 

Moderátor: Székács Béla és Kiss István

16.00-16.20 Az időskori hypertonia sajátos kihívásai

Székács Béla (Szent Imre Kórház, SE) 

16.20-16.40 Vesebajok idős korban

Kiss István (Szent Imre Kórház, SE) 

16.40-17.00 Időskori sarcopenia és obesitas: Klinikai kihívások és szabályozási mechanizmusok

Pétervári Erika (PTE Kórélettani és Gerontológiai Intézet) 

17.00-17.20 A korosodó populáció leggyakoribb mozgásszervi problémái

Szekeres László (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet) 

17.20-17.40 Megbeszélés

November 7. 

09.00-10.40 A gyulladás szerepe a különböző hátterű kórképek kialakulásában 

Moderátor: Poór Gyula és Ludwig Endre

09.00-09.20 A gyulladásos kórfolyamatok patomechanizmusai

Molnár Miklós (SE Kórélettani Intézet) 

09.20-09.40 Infekt folyamatok és antibiotikus terápia

Ludwig Endre (Egyesített Szent István és Szent László Kórház) 

09.40-10.00 Autoimmun megbetegedések és a kezelés lehetőségei

Kiss Emese (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, SE) 

10.00-10.20 A biológiai terápia jelentősége a gyulladásos mozgásszervi kórképekben

Poór Gyula (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, SE) 

10.20-10.40 Megbeszélés

10.40-11.00 Kávészünet

11.00-12.40 Kerekasztal a genetika klinikai és jogi vonatkozásairól 

Moderátor: Molnár Mária Judit és Tímár József 5

11.00-11. 15 A genetikai, genomikai technológiák nyújtotta lehetőségek

Falus András (SE Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet)

11.15-11.30 Híd a kutatás és a gyógyítás között; A genomikai kutatások klinikai transzlációja a mindennapi betegellátásban

Molnár Mária Judit (SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

11.30-11.45 A genomika jelentősége a szolid tumorok diagnosztikájában

Oláh Edit (Országos Onkológiai Intézet) 

11.45-12.00 A személyre szabott medicina kihívásai és lehetőségei

Németh György (Richter Gedeon Rt) 

12.00-12.15 A 2008. évi XXI. genetikai törvény jogi kérdései

Sótonyi Péter (SE Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet) 

12.15-12.40 Vita, hozzászólások

12.40-14.00 Ebédszünet

14.00-16.30 Kerekasztal az egészségügy megoldandó feladatairól 

Moderátor: Poór Gyula és Oberfrank Ferenc

EMMI miniszter, EÜ államtitkár, OEP főigazgató, MOK elnök, Innovatív Gyógyszergyártók elnök, MOTESZ – felkérés alatt

16.30-17.00 Tesztvizsga

17.00 A konferencia zárása