Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság IV. Kongresszusa

Kedves Kolléga!

A Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság 2013-ban ismét Eger városában rendezi meg soron következő kongresszusát.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is az Akadémia, a képző- illetve kutatási tevékenységet folytató intézetek és az ipar képviselői járják körbe az individualizált orvoslás terén elért változásokat, a gyakorlatba átültetés érdekében tett lépéseket és eredményeket.

A két napos rendezvény előadásait szekciókra bontva hallgathatja meg.

A kurzus OFTEX pontértéke: 38 pont, GYOFTEX pontértéke 36 pont.

A konferencia fő témái:

  • A technológia szerepe az individualizált terápiák fejlődésében
  • Individualizált terápia – Haemtológiai betegségek
  • Klinikai genomika
  • Bioniformatika a személyre szabott orvoslásban
  • Társadalomtudományi aspektusok
  • Molekuláris patológia jelene itthon
  • Epigenetika
  • Tudás-disszemináicós kerekasztal beszélgetés

 

Szeretettel várjuk jelentkezését!

 

 

Dr. Németh György

Elnök

 

Előadások szekciónként

 

 

A technológia szerepe az individualizált terápiák fejlődésében – Kollár György

Kollár György: A személyre szabott terápiában alkalmazott technológiák biztonságos alkalmazásának kérdései

Kálmán Bernadett: A molekuláris orvoslás fejlesztése a Markusovszky Kórházban

Molnár Béla: Digitális technikák az immunhisztokémiai reakciók kiértékelésében

Kolonics Attila: A Multifoton mikroszkópia alkalmazásának lehetőségei a személyre szabott medicinában

Erőss György: Képalkotó eszközök nyújtotta lehetőségek a pontosabb diagnosis és stratifikáció érdekében

Máthé Domokos: Molekuláris képalkotó SPECT/PET/MRI biomarkerek szerepe a személyre szabott onkológiai és neurológiai terápiákban

Keserű György: Transzlációs kutatás lehetőségei különös tekintettel a képalkotó eljárásokra

Németh György: Személyre szabott orvoslás útja 1993-2013

 

Individualizált terápia – Haemtológiai betegségek – Masszi Tamás

Mikala Gábor: Személyre szabott medicina az onkohematológiában – a jövő óvatos ígérete?

Masszi Tamás: Személyre szabott kezelés heveny leukémiában

Bátai Árpád: Individualizált busulfan-kezelés őssejt-átültetés kondícionálásakor

Csacsovszky Ottó: 5q- myelodysplasiás szindróma célzott lenalidomid-terápiája

Szőke Anita: Célzott kezelés myeloproliferatív kórképekben

Várkonyi Judit: Célzott kezelés mastocytosisban

Nagy Zsolt: A B-RAF mutáció felfedezésétől a hajas sejtes leukémia sikeres B-RAF inhibitor kezeléséig

Váróczy László: Személyre szabott terápia myeloma multiplexben

Sinkó János: Hematológiai betegek fertőzéseinek egyénre szabott kezelése

 

Klinikai genomika – Molnár Mária Judit

Molnár Mária Judit – Genomikai medicina a mindennapokban: lehetőségek és kihívások

Bagdy György: A személyre szabott orvoslás kitörési lehetőségiei a pszichiátriában

Lakatos Péter – NGS alapú technológiák az onkológiai betegségek perdictiojában és kezelésében

Balicza Péter és mtsi: Az NGS szerepe a klinikai diagnosztikában

Pulay Attila és Koller Júlia – De novo mutációk azonosítása schizophreniában

Meskó Bertalan – Személyre szabott genetika az e-páciens szemszögéből

Reményi Viktória és mtsi: A valproat indukálta toxicitás genetikai háttere

 

Bioinformatika – Török Zsolt

Török Zsolt: Bioinformatikai trendek a biomarker kutatás területén

Nagy István: Application of a custom designed SureSelect Platform for the identification of novel, disease-linked mutation/s

Antal Péter: Adat- és tudásfúziós módszerek a gyógyszerkutatásban és bioinformatikában

Bérces Attila: Humán Leukocita Antigének szerepe a személyre szabott orvoslásban

 

Társadalomtudományi Aspektusok – Kaló Zoltán

Kaló Zoltán: Új finanszírozási módszerek a személyre szabott medicina elősegítésére – nemzetközi kitekintés

Pitter János: A predominánsan negatív tüneteteket mutató betegek elkülönítés a skizofréniában

Kóczián Kristóf: Üzletfejlesztési szempontok a személyre szabott gyógyszerkutatás-fejlesztésben

Lengyel Zsuzsanna: A ritka betegség szakpolitikai program aktualitásai

Zelei Tamás: Ritka betegségek terápiás lehetőségeinek költség-hatékonysági modellezése: módszertani kérdések

Magyarósi Szilvia: Ritka betegség regiszterek jelentősége és helyzete Magyarországon

Falus András: Személyre szabott egészségnevelés avagy a kis RNS-ektől az EDUVITAL-ig

 

Molekuláris patológia – Tímár József

Tímár József: Mi újság a molekuláris patológiában hazánkban?

Boncz Imre: Molekuláris patológia hazai finanszírozási terhei

Krenács Tibor: Kvantitativ patológia: a +/–tól a személyre szabott leletig

Micsik Tamás, Lotz Gábor: Gén kópia szám eltérések és transzlokációk automatikus értékelése

Peták István: NSG versus multiparamáteres géndiagnosztika

Becságh Péter: IVD versus non-IVD tesztek: tudomány és etika

 

Epigenetika – Nagy László

Bálint Bálint László: Funkcionális genomika az 1000 genom projekt tükrében

Molnár Béla: A keringő nukleinsavak és az epigenom a kolorektális daganatok témájában

Székvölgyi Lóránt: Génexpresszió szabályozás a kromatin 3D struktúrájában

Szentirmay Zoltán: Genotipus- fenotípus a patológus szemével

Oláh Edit és munkatársai: BRCA célzott szekvenálás genomikai elemzése

Póliska Szilárd/ Meskó Bertalan: Biológiai terápiák válaszkészsége

A Közműveltség és a tudás-disszemináció jelentősége, eszközei és hazai tapasztalatai

Tanulságok a személyre szabott orvoslás számára

Kerekasztal beszélgetés, vezeti: Oberfrank Ferenc

Regisztrációs díj:

MSzMT tagoknak                                   25.000 Ft

Nem tagoknak                                         30.000 Ft

Rezidenseknek, PhD hallgatóknak,

nyugdíjasoknak                                       19.000 Ft

 

A regisztrációs díj részvételt a két napi képzésen, kávészüneteket, két napi ebédet, valamint a péntek esti társasági programot tartalmazza.

 

A konferencia helyszíne:
Szent János Továbbképző Központ
3300 Eger, Foglár György u. 6.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 25.

A kongresszussal kapcsolatos egyéb információt, jelentkezési lapot az MSzMT honlapján (www.mszszmt.hu) találhat.