Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság V. kongresszusa

Kedves Kolléga!

Ez év augusztus végén ötödik alkalommal rendezzük meg a kongresszusunkat.

A korábbi évekhez hasonlóan a képző és a kutatási tevékenységet folytató intézetek az egyetemi, kórházi, ipari szervezetek, a szakpolitika képviselői vitatják az individualizált orvoslás terén elért változásokat, a gyakorlatba átültetés érdekében tett lépéseket és eredményeket.

Idén kongresszusunk vezérvonalának „Transzláció jelentősége a személyre szabott medicinában” választottuk.

A transzlációt tágabb értelemben járjuk körül, az alapkutatástól a klinikai kutatáson, a mindennapos orvosi gyakorlaton keresztül, az egészség-gazdaságot átívelő spektrumot mutatjuk be.

A transzláció és a személyre szabott medicina szorosan összefonódik és a jelenlegi egészségügyi változások kulcsfontosságú tényezői, elterjedésük okai egyrészről egészségügyi nyomás: terápia –hasznosság, kockázat arány javítása, másrészről a gazdasági nyomás: az ár – érték arány javítása. Az új technológiák pedig kitágult lehetőségeket biztosítanak a fentiek megvalósításához.

A transzláció és a multidiszciplinaritás szellemében teret kapnak az epigenetikai aspektusok, a biomarker kutatás, a klinikai genomika, a klinikai gyakorlati hasznosítás lehetőségei, nehézségei, a bioinformatika és a biobankok szerepe, végül, de nem utolsó sorban, a tudás disszemináció.

Konferenciánk a fenti célok megvalósításán dolgozó akadémiai kutató helyek, gyakorló klinikusok, patológusok, labor orvosok, gyógyszeripari szereplők, farmako – ökonomusok, bioetikusok és hatósági szakemberek számára nyújt lehetőséget a tudományos eredményeik, véleményük disszeminációjára és diszkussziójára.

Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam idei kongresszusunkat, bízva abban, hogy a nyár végén Önt is résztvevőink sorában üdvözölhetem.

A konferencia pontszerző tanfolyamnak minősül, mind a szakorvosok, mind a PhD hallgatók számára:
OFTEX pontértéke: 32 pont
GYOFTEX pontértéke: 36 pont

A konferencia fő témái:

  • A transzlációs és személyre szabott medicina az interdiszciplinaritás tükrében
  • Transzlációs kutatás lehetőségei különös tekintettel a képalkotó eljárásokra
  • A személyre szabott kezelések szerepe a tradicionális orvoslásban
  • A SZSZO globális és hazai finanszírozásának lehetőségei
  • A „big data” kezelése az egészségügyben

A kongresszussal kapcsolatos egyéb információt, jelentkezési lapot hamarosan az MSzMT honlapján (www.mszszmt.hu) találhat.

Az előzetes programot a csatolt dokumentumban olvashatja.

Szeretettel várjuk jelentkezését!

Dr. Németh György
Elnök
Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság