Mikrosebészeti alapszintű akkreditált továbbképző kurzus

Mikrosebészeti alapszintű és haladó akkreditált továbbképző kurzus
PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet szervezésében Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika oktatóinak részvételével

Kedves Kollegák!
PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézetében 1978 óta folyik mikrosebészet témakörében kutatás, oktatás. Az eltelt idő során szerzett tapasztalataink átadására utóbbi években akkreditált alapszintű és az erre a képzésre alapuló haladó kurzusokon került sor, a téma iránt érdeklődő rezidens és szakorvos
kollegák számára.

A kurzusokon hazai szakemberek részvételével előadások és bőséges gyakorlat formájában kerül bemutatásra a mikrosebészeti technika, az operációs mikroszkópok kezelésétől a mikroér-anasztomózison keresztül, a végtag revascularizációja, illetve szabad lebeny átültetés elmélete és gyakorlata. A kurzusokon kifejezett hangsúlyt helyezünk a résztvevők manuális készségének fejlesztésére, valamint az oktatókkal történő személyes kapcsolat kialakítására. Emiatt a résztvevők létszámát alapszintű kurzus esetén 12, illetve haladó kurzus esetén 8 főben limitáljuk. A technika alapszintű ismerete követelmény a haladó kurzus esetén , ezért kérjük, hogy erre a képzésre csak megfelelő gyakorlottal rendelkezők jelentkezzenek. Igény esetén egyéni jellegű továbbképzésre, gyakorlásra is van lehetőség. A
képzéseinket traumatológus, kézsebész, idegsebész, szemész, gyermek sebész, fülorr-gégész, urológus, plasztikai sebész, ortopéd, sebész szakvizsgára készülőknek ajánljuk.

A kurzus eredményes elvégzése esetén a résztvevők diplomát és kredit pontot kapnak.

Az akkreditált tanfolyam kredit értéke 42 pont.

Prof. Dr. Rőth Erzsébet
intézetvezető egyetemi tanár

A jelentkezéssel kapcsolatos információk: Bakainé Matus Ilona 72/535-820.

Továbbio tájékoztatás a csatolt dokumentumokban, és az intézet honlapján

Program
1. nap
9.00 – 10.00 Megérkezés, regisztráció, a résztvevők üdvözlése. (Prof. Rőth)
10.00 – 10.45 Bevezetés a mikrosebészetbe, érvarratok. (Prof. Nyárády)
10.45 – 11.00 Szünet
11.00 – 12.00 Mikrosebészet műszerei, varróanyagok. Használatuk és karbantartásuk (Dr.
Farkas)
12.00 – 13.00 Ebéd
13.00 – 14.30 Gyakorlatok műtőben: varrat technika, mikroszkóp használata
14.30 – 14.45 Szünet
14.45 – 16.00 Gyakorlat műtőben: patkány aorta preparálás, aorta varrat.
2. nap
9.00 – 9.45 Mikro érnyelű lebenyek alkalmazása a rekonstruktív sebészetben (Dr.
Vámhidy)
9.45 – 10.00 Szünet
10.00 – 10.45 Szabad lebeny beültetések (Prof. Nyárády)
10.45 – 11.00 Szünet
11.00 – 11.45 Oxidatív stressz és reperfúzió ( Prof. Rőth )
11.45 – 12.45 Ebéd
12.45 – 16.00 Gyakorlat műtőben: patkány carotis preparálása, arteria carotis varrat
3. nap
9.00 – 9.45 Perifériás idegek sérülései, ideg regeneráció. (Dr. Kovácsy)
9.45 – 10.00 Szünet
10.00 – 10.45 Perifériás idegek helyreállításának lehetőségei (Dr. Kovácsy)
10.45 – 11.00 Szünet
11.00 – 12.30 Gyakorlat műtőben: patkány nervus ischiadicus preparálás, idegvarrat
12.30 – 13.30 Ebéd
13.00 – 15.30 Gyakorlat műtőben: vese transzplantáció patkányon
15.30 – 16.00 Tesztvizsga, Tanfolyamzárás
Szervező bizottság – Vezető Oktatók:
Prof. Dr. Rőth Erzsébet
intézetvezető egyetemi tanár
PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
Prof. Dr. Nyárády József
intézetvezető egyetemi tanár
PTE ÁOK OEC Traumatológiai Központ
Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika
Oktatók:
Dr. Kovácsy Ákos PhD.
egyetemi docens
PTE ÁOK OEC Traumatológiai Központ
Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika
Dr. Vámhidy László
egyetemi adjunktus
PTE ÁOK OEC Traumatológiai Központ
Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika
Dr. Farkas Gábor
egyetemi adjunktus
PTE ÁOK OEC Traumatológiai Központ
Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika
Dr. Borsiczky Balázs PhD.
egyetemi tanársegéd
PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
Dr. Jancsó Gábor PhD.
egyetemi tanársegéd
PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet
Dr. Ferencz Andrea PhD.
egyetemi tanársegéd
PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet