Gerinc deformitások

DeWaald, Ronald L. (Ed..): Spinal Deformities. The Comprehensive Text = Gerinc deformitások. Átfogó kézikönyv. (New York, Stuttgart, Thieme. 2003. 860 p. 510 többrészes rajzos ábra és kép, valamint 40 táblázat. Ára: 259 Euro)

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2004 ;47(1):74-74   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány
Az elmúlt 20 évben jelentősen megnőtt és forradalmian átalakult a gerinc deformitásairól szerzett ismeretanyagunk, tudásunk. Moe, Wiinter, Bradford és Lonstein “The textbook of scoliosis and other spinal deformities” (W. B. Saunders Co., Philadelphia) című, sok kiadást megélt alapvető műve óta ez az első olyan kézikönyv, mely az alap és klinikai tudományok ötvözésére támaszkodva próbál eligazítást nyújtani egy olyan betegcsoport kezelésébe, mely igen nagy kihívást jelent a kezelőorvosok számára. A közel 100, főként az Egyesült Államokban és Kanadában dolgozó gerinc sebész nemcsak azt mutatja be mesterien, hogy hogyan lehet a gerinc deformitásainak progresszióját megállítani, hanem azt is, hogy hogyan lehet azokat gyorsan és biztonságosan korrigálni.A kézikönyv 16 fejezetre és 78 alfejezetre tagolódik, mely fejezetek annak ellenére egységesek, hogy kifejezetten nagyszámú szerző tollából származnak. Az első részben bevezetést kapunk a gerinc sebészeti anatómiájából, majd fejlődéstanából, mely kiterjed az intervertebralis discusokra és az idegrendszerre is (1-2. fejezetek). A következő fejezetek a gerinc élettanát, biomechanikáját, farmakológiáját és patológiáját tárgyalják, a terjedelmi korlátok ellenére meglepő részletességgel (4-6. fejezetek). Az általános klinikai rész a gerinc deformitások kialakulásának és természetes lefolyásának tárgyalásán túl kitér a gerinc fájdalom problémáinak jellemzésére, a különféle neurológiai kórképek szerepére a deformitások kialakulásában csakúgy, mint az elváltozások radiológiai jellemzésére és a korrekciós sebészet aneszteziológiai problémáira (7-10. fejezetek). A könyv külön fejezetet szentel a rehabilitációnak (11. fejezet).

A részletes részben a felnőtt gerinc deformitások leggyakoribb okainak bemutatása után (12. fejezet) részletesen tárgyalja a különféle sebészeti eljárások előnyeit, hátrányait, bemutatva a minimál invazív beavatkozásokat (13. fejezet), valamint külön fejezetben a deformitás korrekció általános instrumentálási alapelveit és az esetleges szövődmény lehetőségeket és azok kivédésének taktikáját és stratégiáját is (14. fejezet).

Az utolsó két fejezetben (15-16. fejezetek) igen részletes bemutatást kapunk a gyermekkorban előforduló deformitások eredetéről, klinikai lefolyásáról, kezelési lehetőségeiről a várható szövődményekről, valamint ezek kivédésének lehetőségeiről. A megértést elősegítendő a kézikönyv mondanivalóját közel 1000 kiváló minőségű rajzos ábrával és röntgenképpel illusztrálja, melyek kiválóan hasznosíthatók a mindennapi gyakorlatban, csakúgy, mint a függelékben közzétett definíciók, melyek elősegítik a gerincsebészet közös nyelvének kialakítását.

A főszerkesztő Ron L. DeWaald (Medical College, Chicago, Illinois) a neves szerkesztőkkel, mint Vincent Arlet (McGill University, Montreal, Canada), Allen L. Carl (Albany Medical College, Albany, New York), valamint Michael F. O\’Brien (Colorado Health Sciences Center, Denver Colorado) olyan kézikönyvet adott kezünkbe, mely a gerinc deformitások “bibliája” lehet, és melyre minden, a gerinc deformitások és a gerinc betegségek kezelésével foglalkozó ortopédnek, idegsebésznek szüksége van, ahogy ezt a Scoliosis Research Society, mint a gerinc deformitásait kutató legpatinásabb nemzetközi társaság ajánlásában megfogalmazza Illés, T.