Hand and wrist surgery

Kevin D. Plancher: Hand and wrist surgery. Master Cases. New York , Stuttgart , Thieme. 2004. 581 p.

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2004 ;47(4):343-344   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány
Az olvasó szokatlan módon megírt és szerkesztett szakkönyvet tart a kezében. Míg a sebészeti tankönyvek általánosan megszokott formátumban készülnek, s a különféle kó ros állapotok meglehetősen részletező leírását adják – beleértve az anatómiai, etiológiai, patofiziológiai, tünettani leírásokat, a diagnosztikai műveleteket, a konzervatív és a sebészi kezelést – e könyv célratörő módon kerüli a nehezen áttekinthető és befogadható informá ciótömeget, s a leggyakrabban előforduló klinikai esetek könnyen megérthető, didaktikus ismertetésével teszi élvezetessé, könnyen megtanulhatóvá a tennivalókat. Ez az egyedülálló megközelítés jelentős hatással van az oktatásra. Az ismertetett klinikai esetekben az olvasó könnyedén követheti a diagnosztikai és kezelési megfontolások egymásutániságát, mintha a beteggel saját maga foglalkozna.

A 90 bemutatott esethez – szám szerint 721 – kitűnő színes és fekete-fehér fotók, rajzos ábrák és röntgenfelvétele k cs atlakoznak. Jóllehet ez a kézikönyv nem helyettesítheti egy-egy témakör elmélyültebb tanulmányozását, mégis egyedülálló a maga nemében. Jól használható a szakvizsga típusú felkészüléshez, a különféle csukló- és kézsérülések módszertani összefoglalásaként. Kevin D. Plancher – a szerző – hite szerint e könyv határozott célja, hogy a szakvizsgára készülő és gyakorló sebész, a rezidens orvos és az orvostanhallgató megértse a legalapvetőbb és legkorszerűbb elgondolásokat, a leggyakrabban előforduló csukló és kézsé rülések, betegségek bizonyos eseteiben szükséges műtéti eljárások alkalmazásakor.

Prof. Dr. Renner Antal Renner, A.