Kongresszusi beszámoló: Sporttraumatológiai Világkongresszus

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 1996 ;39(4):357-357   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

1996. június 16. és 20. között került megrendezésre a floridai Orlando mellett a II Sporttraumatológiai Világkongresszus. A rendezvény egyben az Amerikai Sportsebészeti és Sporteg.szs.gügyi Társaság (AOSSM) 22. évenkénti találkozóját is jelentette. A Lake Buena Vista mellett elterül. Disney World egyik, kongresszusok és találkozók rendezésére is kiválóan alkalmas üdül.komplexuma adott otthont a rendezvényeknek s a résztvevôknek egyaránt.

Minden nap reggel fél hétkor kezdôdött a tudományos és az azzal szorosan összefüggő kereskedelmi program, s délután négy órakor fejezôdött be. A kongresszus ideje alatt többnyire két párhuzamos szekcióban kerültek lebonyolításra az elôadások. Egy-egy témakör elején meghívott elôadók 6-8 perces elôadásokban mutatták be az idevonatkozó alaptudomány legújabb eredményeit, biomechaikai áttekintést adtak, valamint a közelmúltban legnagyobb érdeklôdést kiváltó klinikai tanulmányok nyertek bemutatást. Az ezt követô bejelentett elôadások programba állításakor – hasonlóan az ESSKA kongresszusokon bevált ,,mini battle” rendszerhez – kül.nb.z. terápiás irányzatok képviselôi mutatták be sokszor egymással szembenálló sebészi gyakorlatukat. Míg az elôadások elég tág teret szenteltek más szerzôk munkáinak idézésével vagy vitatásával, a szekciók végén csak elvétve került sor kérdésekre vagy a szembenálló vélemények közvetlen ütk.ztet.s.re.

A nagy számban bejelentett posterek bemutatására naponkénti csoportosításban került sor. A szerzôk jelentôs része helyezte el munkája mellett a poster témájában publikált cikkének kül.nlenyomat.t vagy éppen idevágó irodalmi munkáinak jegyzékét. Más nemzetközi ortopéd, baleseti sebészeti, ill. sportsebészeti találkozókhoz hasonlóan elég tág teret kapott az elüls. keresztszalag sebészete, és ugyancsak sok elôadást hallhattunk a mind színesebbé váló vállízületi artroszkópos beavatkozásokról. Talán a legtöbb érdeklődést a legtöbb új eredményt felmutató porcfelszínkárosodások kezelésével foglalkozó szekciók váltották ki. A spontán regenerációt serkentô újabb sebészi törekvések mellett autológ és homológ transzplantációs módszerek, sejttenyészetekkel elért biológiai felszínképzési lehetôségek egyaránt bemutatásra kerültek. Az állakísérletes munkákat és a klinikai gyakorlatot széles körû hisztológiai, elektronmikroszkópos és immunhisztokémiai vizsgálatok bemutatása kísérte. A kongresszus témájának megfelelôen bepillantást nyújtott a kül.nb.z. sportágak jellemzô s.rül.seibe és azok ellátási módjaiba is.

A rendk.vül érdekes és színvonalas világtalálkozón az alábbi címmel benyújtott posterrel képviseltük hazánkat: ,Hangody, L., Kish, G., Kárpáti, Z., Szerb, I., Eberhart, R.: Treatment of osteochondritis dissecans of the talus: the use of the mosaicplasty technique.

Dr. Hangody László