Meghívó a Magyar Traumatológus Társaság 2010. évi Közgyűlésére

Mtt Logo

2010. június 16., szerda, 15:00 óra,
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, B terem.

Tisztelt Kolléga Úr / Kolléga Nő!

Értesítjük, hogy a Magyar Traumatológus Társaság soron következő közgyűlését 2010.06.16-án szerdán, az MTT és a MOT közös kongresszusa keretében tartja 15:00 órakor a B teremben. (A kongresszus helyszíne: Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar 7624 Pécs, Szigeti út 12. )

Közgyűlésünkön ügydöntő szavazásra program szerint nem készülünk. A várható napirendi pontok:

1. Elnöki megnyitó
2. Elnökök beszámolói
3. Kincstárnoki beszámoló
4. Ellenőrző bizottság beszámolója
5. Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesületének beszámolója
6. Vegyes ügyek: irodabérlet, folyóiratunk helyzetének ismertetése, tagdíj kérdés, finanszírozás kérdése, stb.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50 + 1 %-a van jelen. Eddigi szokás szerint a meghirdetett időpont után ugyanazon a helyen, aznap ismételten összeül a közgyűlés, a megismételt közgyűlés határozatképessége már nem függ a jelen lévők számától.

Mivel várható, hogy a Társaság tagjai a szokásoktól nem térnek el, ezért az újra összehívandó közgyűlés időpontja, helye:

2010.06.18. péntek 16:30 óra C terem
( a programban MTT közgyűlés II jelzéssel).

Kérjük tagtársainkat, hogy ezt a két időpontot, de leginkább a második időpontot figyelembe véve vegyenek részt a közgyűlésen. A közgyűlés során az elnökség javaslatokat vár a tagoktól a Társaság jövőbeni tevékenységére vonatkozóan.

Veszprém, 2010.05.30.

Prof. Dr. Nyárády József s.k.
elnök

Dr. Pákozdy János sk.
főtitkár