MTT vezetőség jelölés

Tisztelt Tagság!

2020. december 31-én lejár a társaság által választott vezetőség mandátuma. Törvényi előírás, hogy az új vezetőséget közgyűlésen kell megválasztani.

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az éves kongresszuson tartott közgyűlésen tartottuk a vezetőségválasztást. A kialakult helyzetben – mint ismert- az idén nem lesz kongresszusunk.

Az utolsó, szeptemberi ülésen a vezetőség úgy határozott, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a közgyűlést összehívja, ennek időpontja
2020. november 20. péntek.

A vezetőség az alapszabálynak megfelelően jelölőbizottságot állított fel, tagjai: Dr. Csonka Endre, Dr. Mészáros Iván és Dr. Végh György

A járványügyi helyzetre tekintettel felmerült, hogy on-line módon lehet-e vezetőségválasztást tartani, de azt az alapszabály kizárja. Az elnökség a Társaság ügyvédjének bevonásával vizsgálja a lehetőségét, hogy hogyan lehetne mégis on-line megtartani a szavazást. Ennek eredményéről a tagságot értesíteni fogjuk, amennyiben nem kivihető, a közgyűlés helyéről és pontos kezdéséről küldünk értesítést.

A vezetőségi tagságra jelölést on-line tartjuk, minden tag jelölhető, a jelölést el kell fogadnia, azt elektronikus úton meg kell erősítenie. Ha nincs visszajelzés, az a jelölés el nem fogadását jelenti! Az alapszabály értelmében jelölni a közgyűlésen is lehet, a jelöltnek akkor is nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e a jelölést vagy nem. Ahhoz, hogy a jelölt választható legyen, legalább három jelölés kell. A jelöltnek és a jelölőnek, szavazónak tagdíj – hátraléka nem lehet. Azok a tagtársak, akik tagdíjhátralékukat most rendezik, szintén lehetnek jelöltek és jelölhetnek, de azt csak a közgyűlésen tehetik meg. A jelölőbizottság tagjait is lehet jelölni, ők is jelölhetnek. 

Tisztelettel kérjük a tagokat, hogy a mellékelt űrlap kitöltésével és visszaküldésével tegyenek javaslatot!

A jelölőlapot a következő e-mail címre kérjük küldeni:
mttjeloles@gmail.com

 31 főt lehet jelölni, kevesebbet, akár egy főt is lehet jelölni, de 31 főnél több jelölt ne szerepeljen az űrlapon, mert azt a jelölést nem tudjuk elfogadni! A jelölteket elektronikus úton értesítjük és nyilatkozatot kérünk tőlük, hogy vállalják-e a jelölést

Határidő: 2020. november 3. Kérjük a határidő betartását, annak lejárta után már csak a közgyűlésen lehet jelölni!

A vezetőség és a társasági tagok névsora a társaság honlapján megtalálható.

A jelenlegi vezetőség, a jelölőképes tagság névsorát, valamint a jelölőlapot a mellékletben közöljük.

Köszönettel és kollegiális üdvözlettel:

Dr. Mészáros Iván 
a jelölő bizottság elnöke 

Dr. Csonka Endre

Dr. Végh György 

2020. október. 13.