Nyílt levél – Molnár Lajos miniszter úr könyvében valótlanságokat állít

A Magyar Traumatológus Társaság küldöttsége 2006.09.06-án valóban járt Molnár miniszter úrnál. Egy négy órás tárgyaláson próbáltuk meggyőzni arról, hogy létszámhiány miatt a baleseti sebészet országosan nem tudja szabályos munkaidő határon belül ellátni az ügyeleti sérülteket. Megoldásokat javasoltunk.

Kértük az ügyeleti díjazás javítását, ezen keresztül a szakma elismertségének támogatását. Mindezt azért is, hogy megállítsuk orvosaink külföldre távozását. A tárgyalás végén egy „Megállapodás” született. – A történethez tartozik, hogy ezt a megállapodást a következő, Győrben tartott társasági közgyűlés nem fogadta el. A tagság a miniszteri ígéreteket kevésnek és bizonytalannak tartotta. Valóban az ígéreteknek csak fele teljesült. A tárgyaláson vállalt munkát – „Országos baleseti ellátás fejlesztési tervjavaslata”- a társaság egy hónap alatt elkészítette és a miniszternek átadta., mely anyagot aztán a miniszter a tavasszal bevezetett un.„reform program”-jában egyetlen pontjában sem vett figyelembe. A tárgyalás menetével kapcsolatban a miniszter állításai közül nem igaz, hogy az Ortopéd Társaság levelét felolvasta volna. Ugyan említést tett róla, de nem azzal az állítással, hogy a traumatológusok ne végezzenek protézis műtéteket. Ilyen tartalmú hivatalos levél az ortopédek részéről nem ismert részünkről. A két társaság azóta is szorosan együttműködik, közös szakdiplomában egyezett meg. A mellkas sebészek leveléről is szólt, tartalmát nem ismertette. A mellkas sebészek állítólagos kifogása a baleseti sebészek felé, ti. mellkasi daganatokat műtenénk, nonszens, nem igaz. A baleseti szakképzés ezeket a beavatkozásokat nem is tartalmazza. Hogy két kollégánk miniszteri kitüntetése szerepelt volna a tárgyaláson és a kollégák véletlenül önéletrajzukat is magukkal hozták volna, a miniszter úr fantáziájának szüleménye. És az az állítás, hogy a megígért kitüntetések fejében követeléseinktől azonnal elálltunk volna, egyenesen sértő ránk nézve. Miniszter úr! Javasoljuk, az elkövetkező tárgyalásain titkárnővel jelenjen meg, akinek pontos jegyzőkönyv készítése lenne a feladata. Nem árt az sem, ha a tárgyalások előtt a küldöttség előzetes levelét nem felbontatlanul lobogtatja meg a tárgyaló partnerek előtt. Az sem európai stílus, ha „alattvalóit” munkájuk, állásuk elvesztésével fenyíti meg.

Budapest, 2010.03.18

Magyar Traumatológus Társaság