Pályázati felhívás ortopéd-traumatológus szakorvos-jelöltek részére (ATLS, AO bázis kurzus) részvételi díjának támogatására

 

A Magyar Traumatológus Társaság vezetősége pályázatot hirdet 2018. évre ortopéd-traumatológus szakorvosjelöltek részére a kötelező, fizetésköteles szakvizsga előkészítő tanfolyamok (ATLS, AO bázis kurzus) részvételi díjának támogatására.

A pályázat feltétele, hogy a pályázó tagja legyen Magyar Traumatológus Társaságnak és a pályázat évében tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tegyen, valamint szakmai tudományos tevékenységet végezzen.

A pályázatok elbírálását és a támogatásra pályázónként fordítható pénzösszeget a Magyar Traumatológus Társaság vezetősége által megválasztott öttagú bíráló bizottság értékeli a vezetőség által kidolgozott, a tudományos tevékenységet értékelő pontrendszer alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, munkahelyét, a pályázni kívánt tanfolyam címét, helyét, idejét és a teljes részvételi díj összegét, valamint a Magyar Traumatológus Társaság részére befizetett 2018. évi tagdíjról szóló bizonylatot és a pályázó elmúlt öt évben végzett tudományos tevékenységének részletes leírását.

A pályázatokat 2018. április 31-ig lehet benyújtani a 2018. május 1-e és december 30-a között megrendezésre kerülő kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyamok támogatására (AO báziskurzus és ATLS tanfolyam) e-mailben a Magyar Traumatológus Társaság Főtitkárának (dr. Flóris István, e-mail: floris.istvan@obsi.hu) vagy postai úton a társaság titkárnőjének (Mészáros Zsuzsanna, Péterfy Kórház RI Országos Traumatológiai Intézet, 1081 Budapest, Fiumei út 17, e-mail: meszaros.zsuzsanna@baleseti.hu). Amennyiben a pályázó még nem tagja a Magyar Traumatológus Társaságnak, felvételét szintén a társaság titkárnőjénél, Mészáros Zsuzsannánál intézheti.

Pályázni kizárólag ortopéd-traumatológus szakorvosképzésben résztvevő szakorvosjelölt kollégáknak lehet, szakorvosok továbbképzésének támogatására ebben a pályázati rendszerben nincs lehetőség!

 

Budapest, 2018. március 27.

 

Dr. Flóris István

a Magyar Traumatológus Társaság főtitkára

 

 

 

 

A Magyar Traumatológus Társaság vezetősége által kidolgozott pontrendszer az ortopéd-traumatológus szakorvosjelöltek kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyami részvételének támogatására

Társszerző

(2., 3. szerző)

Első szerző/előadó
MTT-MKT-MOT és társszakmák kongresszusán tartott előadás vagy poszter 3 6
MTT-MKT-MOT Fiatalok fóruma 3. helyezett díjazott előadás vagy poszter +1 +2
MTT-MKT-MOT Fiatalok fóruma 2. helyezett díjazott előadás vagy poszter +2 +4
MTT-MKT-MOT Fiatalok fóruma 1. helyezett díjazott előadás vagy poszter +3 +6
Nem magyarországi nemzeti kongresszuson tartott előadás vagy poszter (pl. osztrák, német, szlovák, szlovén stb. kongresszuson) 4 8
Nemzetközi szakmai (európai vagy világ) kongresszuson tartott előadás vagy poszter 6 12
Közlemény Magyar Traumatológiában vagy egyéb hazai szakfolyóiratban 6 12
Idegen nyelvű közlemény nem impakt faktoros folyóiratban 7 14
Idegen nyelvű közlemény impakt faktoros folyóiratban (1,00 alatt) 8 16
Idegen nyelvű közlemény impakt faktoros folyóiratban (1,01-2,00) 10 20
Idegen nyelvű közlemény impakt faktoros folyóiratban (2,01 felett) 12 24