Pályázati kiírás – AO Bázis Kurzus és ATLS Kurzus részvételi díjának támogatására

A Magyar Traumatológus Társaság 2016. évre is pályázatot hirdet az ortopéd-traumatológus szakvizsgához kötelező AO Bázis Kurzus és ATLS Kurzus részvételi díjának támogatására.
A Magyar Traumatológus Társaság Vezetősége a részvételi díj egy részét a pályázó tudományos és kutató munkájának arányában támogatja.

A pályázatot kizárólag azok a szakorvos jelöltek adhatnak be, akiknek a szakvizsgához szükséges a tanfolyamok elvégzése. A pályázathoz kérjük csatolni a pályázó tudományos és oktatási tevékenységét (magyar vagy nemzeközi kongresszuson való első vagy társszerzős előadás, hazai vagy nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény, melyben a pályázó első vagy társszerző, illetve egyéb tudományos tevékenység).

A páláyzat feltétele, hogy a pályázó a Magyar Traumatológus Társaság tagja legyen, így azok a fiatal szakorvos jelöltek, akik még nem tagjai a Társaságnak a 2016. évre kérjük felvételüket a Társaság Titkárságán.

A pályázatokat a Magyar Traumatológus Társaság Titkárságára kérjül elküldeni.
e-mail: meszaros.zsuzsanna@baleseti.hu

Tisztelettel
Dr. Flóris István
főtitkár