Salamon Antal: Dupuytren-contractura

Budapest, Medicina Könyvkiadó, 2004. 121 oldal, 27 részben színes ábra, 16 táblázat.

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2004 ;47(4):345-345   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány
Renner Antal professzor “Bevezetés” jelentőségéhez méltóan indítja útjára a kitűnő kézsebészek, ortopédek, traumatológusok, reumatológusok, gyógytornászok számára egy aránt fontos művet. Salamon Antal e téren kifejtett munkássága alapján a leghivatottabb volt arra, hogy a Dupuytren-contracturára vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket össze foglalja. Méltó helyet kapnak a könyvben saját idevonatkozó megfigyelései és tudományos kutatómunkája.A könyv nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy ebben a bizonyos mértékben még ma is “misztiku” betegségben tisztán lássunk, és a relatíve nagyszámú beteget differenciáltan és eredményesen kezeljük.

A bevezetés és a történeti áttekintés után az anatómiával és a patológiával foglalkozik olyan részletességgel, amely jó kiindulási alapot ad mindenkinek, aki a témával kíván fog lalkozni. Érdekes adatokat találunk az “Epidemiológi”, “Etiológ” és “Társuló betegsé” fejezetekben.

A “Hisztopatológiába” saját munka alapján kitűnő ábrákkal nyerhetünk betekintést a betegség rejtelmeibe. A szerző öt idevágó és idézett dolgozata is hozzájárul ahhoz, hogy naprakész tájékoztatást kapjunk a betegség lényegéről. A modern szemlélet alapján tárul fel a betegség etiológiája és patológiája, előrevetítve a további kutatások irányát.

A klinikai részben feltárul előttünk Salamon professzor nagy klinikai tapasztalata. Mind a betegség megjelenési formái, mind az osztályozás tükrözik a szerző gyakorlati megfigyeléseit. Bár teret kap a konzervatív kezelés is, útmutató részletességgel foglalkozik a műtéti kezeléssel, szükség szerint műtéttani részletességgel. Helyet kap a műtét utáni kezelés és a lehetséges komplikációk, recidíva is.

A könyv jól tagolt, áttekinthető. Az egyes fejezetek után részletes irodalomjegyzék található, melyben a klasszikus és újabb adatok egyaránt szerepelnek. Az illusztráció arányos és a képek jó minőségűek. A vázlatos rajzok didaktikusak, segítenek a leírtak megértésében.

A könyv ötvözete egy tankönyvnek, gyakorló orvosnak szóló munkának és egy tudományos monográfiának. Részletes információkat kapunk a betegség minden területéről és ezeket hasznosítani tudjuk minden napi munkánkban. A gyors iramban fejlődő kézsebészet területén különösen fontos a visszatekintés, a korábbi eredmények értékelése és a “jövőbe ” a helyes kutatási irányok kitűzése. Ebben a könyvben élvezetes olvasmány formájában tájékozódhatunk a kéz legfontosabb betegségének tényeivel és rejtelmeivel újabb vizsgálatokra serkentve.

Dr. Vízkelety Tibor Vízkelety, T.