Tagdíjfizetési Felhívás 2017

Tisztelt Tagtársak!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a Magyar Traumatológus Társaság 2017. évi tagdíját rendezni szíveskedjenek 2017. március 31-ig.

A Magyar Traumatológus Társaság Vezetősége a 2017. január 6-i ülésén döntött arról, hogy az éves tagdíjat 2.000 Ft-tal megemeli, tekintettel arra, hogy tagdíjemelésre több mint 10 éve nem került sor, és azóta a Társaság költségei elsősorban a különböző társszövetségeknek fizetendő tagdíj miatt megemelkedtek.

A vezetőség döntése alapján az éves tagdíj:

Szakorvosok részére 12.000 Ft

Szakorvos jelöltek részére: 8.000 Ft

Szakdolgozók, gyógytornászok részére változatlanul 3.000 Ft az éves tagdíj.

A társasági tagdíjak tartalmazzák a Magyar Traumatológia című folyóirat előfizetési díját is.

A társasági tagdíj rendezését átutalással vagy a postán elküldött csekken tehetik meg.

A Társaság bankszámlaszáma:

OTP BANK 11707024-20101426

Amennyiben a befizetésről számlát kérnek, azt a befizetést követően haladéktalanul jelezzék a Társaság titkárnőjének, mert a befizetést követően 15 napon vagyunk kötelesek a számlát kiállítani, és 15 nap után erre a jogszabály lehetőséget nem ad.

(Mészáros Zsuzsanna (meszaros.zsuzsanna@baleseti.hu Tel: 061-333-8700)

Azoknak a Kollégáknak, akik nyugállományba vonultak, társasági tagdíjfizetési kötelezettségük nincs.

Amennyiben a tagdíjfizetési kötelezettség alól felmentett Kollegák a Magyar Traumatológia című folyóirat előfizetését kérik, nekik az előfizetési díjat kell csekken elküldeni, amely 4.000 Ft.

Tisztelettel kérem az újonnan nyugállományba vonult Kollégákat, hogy e-mailben vagy telefonon jelezzék a Társaság Titkárnőjének, hogy nyugállományuk miatt kérik a tagdíjfizetési kötelezettség alóli felmentésüket.

Kérem Társaságunk azon tagjait, akiknek tagdíjfizetési kötelezettségükben elmaradásuk van az előző évekről, egyúttal azt is rendezzék. A tagdíjfizetési kötelezettség elmaradásáról szintén a Társaság Titkárnője tud felvilágosítást adni számukra.

 

Budapest, 2017. február 20.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Flóris István s.k.

főtitkár