Traumatológiai Témakörök – Szalagsérülések

Book Szalagserulesek

book_nyiltlabszartoresek book_szalagserulesek

Tisztelt Kollégák!

A Traumatológiai Témakörök sorozat első könyve – az 50 évet élt, egykori Országos Traumatológiai Intézet munkatársainak tollából – 1993-ban látott napvilágot, s vált hasznára orvostanhallgatóknak, rezidenseknek, szakvizsgára készülő kollégáknak és a már gyakorlott, érett baleseti-, ortopéd-, plasztikai sebészeknek.

Másfél évtized múltán, szakmai élményekkel, tapasztalatokkal gyarapodva úgy gondoltuk, hogy a jövő orvos generációinak is szüksége van a sorozat újabb megjelentetésére. Összefogott tehát a régi csapat, újabb szerzőkkel felfrissülve, s az egyes fejezeteket átdolgozta, ábrákkal és fotókkal kibővítette, és új témák megírásával is kiegészítette.

Szeretettel ajánljuk a sorozat 2 kötetét: Szalagsérülések és Nyílt lábszártörések címmel.

Őszinte kívánságunk, hogy ezen újabb kiadású könyvecskék is elnyerjék valamennyi olvasó tetszését, és hasznos társuk legyen mindennapi munkájukban.

Baráti üdvözlettel:

Prof. Emeritus Dr. Renner Antal
MTA Doktora Főszerkesztő

Dr. Kádas István Felelős szerkesztő

Traumatológia Témakörök – Szalagsérülések

A „Traumatológia Témakörök” sorozat 1993-ban indult az akkori Országos Traumatológiai Intézetben. A zsebkönyvek szerzôi többnyire traumatológusok, akik a téma iránti szakértelmüket korábban és jelenleg is a szakma fórumain igazolták. A sorozatban öt kötet jelent meg, melyek gyorsan igen népszerûvé váltak.
A kötetek címei:
Fixateur externe (1993), Intramedulláris rögzítés (1993), Szalagsérülések (1994), Gipsz- és kötéstechnika (1996), Térdsérülések (1997).

Mivel az Országos Baleseti Intézet jogutód nélkül szûnt meg, a korábbi felelôs kiadó, az intézet fôigazgatója, Prof. Emeritus Dr. Renner Antal és a szerzôk eldöntötték, hogy magánkiadásban újraírják és szerkesztik a köteteket. Elsôként a „Szalagsérülések” címû könyv került átdolgozásra. A korábbi és az újabb szerzôk gazdagabb képanyaggal egészítették ki a kiadványt. A mû két fô részre tagozódik: az általános rész 11, míg a részletes rész 18 fejezetbôl áll.

Az általános rész történeti áttekintéssel kezdôdik, majd a szalagok biomechanikai szerepét és a szalagsérülések patofiziológiáját tárgyalja. Ezt követi a diagnosztikai rész: a fizikális és radiológiai vizsgálat, valamint az artroszkópia. A szalagsérülések ellátásának általános tudnivalói (varrattechnika, szalagpótlások, külsô rögzítések, utókezelés) is ebben a részben kaptak helyet. A részletes részben – testtájékok szerint haladva – a felsô végtag, a medence és az alsó végtag szalagsérüléseivel és azok ellátásával foglalkoznak. A 369 oldalas könyvet 114 ábra ill. kép illusztrálja.