Álláspályázat

Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos
Traumatológiai Intézet

A
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

Pályázatot
hirdet

Fiumei úti telephelyén

1 fő ortopéd-traumatológus vagy
traumatológus szakorvos

munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.

Foglakoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

Péterfy
Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet
Szeptikus Mozgásszervi Osztály 1081 Budapest, Fiumei út 17.

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízatással
járó lényeges feladatok:

Ortopéd-traumatológiai
/ traumatológiai szakorvosi feladatok ellátása a Manninger Jenő Országos
Traumatológiai Intézet Szeptikus Mozgásszervi Osztályain.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra vonatkozó „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók. Kiemelt bérezés
megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • általános orvosi diploma,
 • ortopéd-traumatológus vagy
  traumatológus szakvizsga
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szeptikus mozgásszervi sebészeti
  ellátásban szerzett több éves munkatapasztalat
 • B 2-es szintű angol és/vagy német
  nyelvtudás
 • Egyetemi és postgraduális
  orvosképzésben szerzett tapasztalat

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs
  levél, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, érvényes működési engedély,
  orvosi kamarai tagság igazolása,
 • nyilatkozat a pályázati anyagban
  foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
  kezelésének hozzájárulásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör
legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázat
kiírásával kapcsolatban további információt Dr. Flóris István Ph.D.
orvosigazgató úr, a munkáltatói jogkör gyakorlója (email: floris.istvan@baleseti.hu) és Bodzay Petra
oktatási részlegvezető asszony nyújt a +3620/3369-547-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton
Dr. Flóris István Ph.D orvosigazgató úrnak címezve és Bodzay Petra részére a bodzay.petra@baleseti.hu e-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt
a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.