Beszámoló a Vécsei Baráti Kör üléséről

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2000 ;43(4):311-312   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány

Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet W 2000. 43. 4. 311

Beszámoló a Vécsei Kör ülésérõl

Szeged, 2000. május 6.

A 2000. májusi Vécsei Baráti Kör találkozó tudományos témája a hyalin porc sérülése

volt. Elsõnek Dr. Tóth László tartott referátumot a hyalin porc élettanáról, patológiájáról.

Vécsei Professzor Úr .A hyalin porc sérülésének kezelése. címmel tartott beszámolót. A porcs

érülés gyakoriságára jellemzõ, hogy 31516 artroszkópiánál 41%-ban találtak Outerbridge

III-as fokozatú, és 19,2%-ban IV-es fokozatú porckárosodást mellékleletként. A porckárosod

ásokat többen beosztották, az Outerbridge-féle 4 csoportos beosztás mellett a Bauer- és

Jackson-féle beosztás talán informatívabb, és ezért a jövõben használata indokolt lehet. Eszerint

I-es csoport: lineáris porcszakadás, II-es csoport: csillagszerû szakadás, III-as csoport:

lebenyes szakadás, IV-es csoport: fekély, V-ös csoport: felrostozódás, VI-os csoport: degrad

áció (porchiány).

A felületes károsodások gyakorlatilag nem gyógyulnak. Itt klasszikus gyulladásos reakci

ós tünetek hiányoznak, a felületes porcsérülések után gyakran nem alakul ki arthrosis.

A mély porckárosodásoknál gyulladásos reakció keletkezik, amelynek következtében

rostos-porcos átalakulás jön létre, és az arthrosis irányába való elváltozás is gyakori.

A károsodott ízületi felszín helyreállítása többféleképpen történhet:

1. restauráció;

2. pótlás;

3. relief képzés;

4. reszekció;

A jó porcgyógyulás feltétele az integráció résmentesen, a fiziológiás szilárdság, az intakt

felszín és az idõben való megmaradás. Az intrinsic regenerációt lehet stimulálni

artroszkópos úton történõ lavage-zsal és debridementtel, de ez csak rövid javuláshoz vezet.

Ugyancsak a regenerációt stimulálja a subchondralis stimuláció (Pridie-féle felfúrás) – a

mesenchimalis õssejtek stimulálása. A fúrás helyett vésõvel, vagy abrasiós technikával is dolgozhatunk,

az eredmény a kezelt csontréteg spongialisatiója lesz. Az intrinsic regeneráció

további stimuláló módszerei a folyamatos passzív mozgatás, valamint a lézer abrasio. Ugyancsak

lehet stimulálni a regenerációt gyógyszeres kezeléssel, például hyaluron savval is. A

lézerkezelés eredményei egyelõre nem meggyõzõek.

Szövet- és sejttranszplantáció: vitális csont-porc átvitele nagyobb darabokból, vagy

pedig kisebb darabokból a mozaikplasztika. A kisdarabos mozaikplasztikánál az adó hely is

megmarad, a hyalin porc nem pusztul el, de a felszínén rostos porc rakódik le.

A periosteum transzplantáció következtében (állatkísérletben) kollagén II-t termelõ porc

keletkezik. A perichondrium transzplantáció, illetve a porcsejt-transzplantáció modern eljá-

rásnak tûnik, azonban hatását és eredményeit tekintve nem tûnnek meggyõzõnek. A porcsejtek

ugyanis az átültetés következtében fibrocitákká alakulnak, és nem nyugvó porc, hanem

rostos porc jön létre.

A porckárosodás kezelésének jövõképében a növekedési faktorral kapcsolatos kezelés,

a tenyésztett chondrocyta sejt transzplantáció, a génterápia (sejtszelekció) a tissue engineering,

illetve az ízületek átültetése látszik valószínûnek (allogen, illetve xenogen).

312 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet W 2000. 43. 4.

Dr. Hangody László vendégelõadóként referátumot tartott az általa kidolgozott mozaikplasztik

áról és ismertette annak tudományos hátterét. A nagy átültetett graft problémája,

hogy a vételi helynél nagy hiány keletkezik, valamint az átültetett helyen felszíni

incongruencia jön létre. Ezért a kisebb graftok egymás melletti többszörös átültetését lehet

jobbnak tartani. Módszerével a befogadó terület 78,5%-os lefedését lehet biztosítani, de a

graftok egymásba vágásával akár a 90%-ot is meg lehet haladni. A beépülés folyamán

kompozit porc alakul ki, ahol a hyalin porc részlegesen megmarad, és rostos porc ránövését

lehet megfigyelni. A porcpótlásos technika nyíltan és artroszkóposan is alkalmazható. Az

utóbbi idõben az átültetések 70%-a már artroszkóposan történik. 2-4 cm2 nagyság fölött nyílt

technikát, 1-2 cm2 nagyság esetén artroszkópos technikát érdemes alkalmazni.

A térdízület mellett boka- és könyökízületi porcpótlások is lehetségesek. Fel kell azonban

hívni a figyelmet arra, hogy a porcátültetéssel egyidejûleg a porcpusztulást kiváltó okot

is kezelni kell (arthrosis, tengelyeltérés, instabilitás). Amennyiben a porcátültetés terhelõ felsz

ínen történik, tehermentesítést kell végezni. Két hét teljes tehermentesítés, két hét részterhel

és, majd az 5-6. héten teljes terhelés. A sportaktivitást 6 hónap után kaphatja vissza a beteg.

A fõreferátumok után Dr. Fröhlich Péter, Dr. Kiss Gyula, Dr. Csonka Csaba és Dr.

Sárváry András eseteket mutattak be.

A Vécsei Baráti Kör legközelebbi ülése 2000. november 11-12-én lesz Egerben.

Dr. Dósa Gábor

a Vécsei Baráti Kör szervezõje