Ki kicsoda az ortopédiában

Book Whoiswhoinorthopaedics

Örömmel veszi kézbe az olvasó ezt a könyvet, amelyben Hippokratészig visszanyúlva találkozhat az ortopédia kiemelkedő egyéniségeivel. 365 az ortopédiával vagy határterületeivel foglalkozó orvos, tudós életét ismerhetjük meg, és ha valaki módszeresen akar foglalkozni a könyvvel, annak az év minden napjára jut egy személyiség, akivel megismerkedhet.

| Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2005 ;48(2):187-188   Magyar Traumatológus, Ortopéd, Kézsebész, Plasztikai Sebész Társaság – MATROKPLASZT Folyóirat Alapítvány
Egy szakmát, így az ortopédiát is eredményesen művelni csak úgy lehet, ha ismerjük a hagyományokat, elődeink munkáját, egyéniségüket. A szakma történetének megismerése nagyon érdekes, izgalmas feladat és ugyanakkor szórakoztató, élvezetes munka. Közelebb visz bennünket a gyógyítás történetének, filozófiájának megismeréséhez. A 365 nagy előd életének, tevékenységének ismertetése jelentősen túlnő a szakma határain és sok érdekes adatot nyújt az egyetemes orvoslás, tudomány területéről.Seyed Behrooz Mostofi tíz munkatárssal írta a könyvet és betűrendben sorakoznak a kiválasztottak, akik már nincsenek az élők sorában. Földrajzilag felöleli a könyv az egész világot Kanadától Japánig, Finnországig, Ausztráliáig.

E sorok írója 22 személyt személyesen jól ismert a könyvben szereplők közül, és így külön élvezetet jelentett újra találkozni nagyszerű cselekedeteikkel, életük apró eseményeivel. A kötetben szereplők közül többnél részletes tájékoztatót találunk korukat meghatározó szerepükről, elméleti kutatásaikról, a gyógyító munkában elért eredményeikről, ortopéd társaságok, folyóiratok alapításáról, szerkesztéséről.

B. C. Brodie-nál például nemcsak a tályogról ír, hanem a Brodie-féle emlőtumorról, urológiai betegségekről és az orvosképzés terén kifejtett aktivitásáról is. Bőséges információkat kapunk származásáról, családjáról is. Ewingról például, a Ewing-sarcoma leírójáról megtudjuk, hogy 14 éves korában femur osteomyelitist kapott, és két évig ágyhoz volt kötve. Olyan betegsége volt, amely radiológiailag nagyon hasonlított az általa leírt csontdaganathoz. Paul Ficat-t az ortopédia óriásának nevezi, és nagyon értékeli kutató és oktató munkáját. Részletesen foglalkozik Havers munkásságával, felfedezéseivel és az Osteologia nova-val. Tág teret szentel Dame Agnes Huntnak is, érdekfeszítő áttekintést ad az ortopédia és a nyomorékellátás születéséről, fejlődéséről, az ápolás megszervezéséről. Méltán foglal helyet, mint a kettő közül az egyik nő a könyvben. A másik Auguste Dejerine Klumpke. Fontosságának megfelelő terjedelemben ír William John Little-ről, aki a saját dongalábának műtéti korrekciója után jutott el az angliai ortopédiai kórházalapításokig és ortopédiai munkásságáig. Sir James Paget, Percivall Pott jelentős munkásságának sok érdekes részletéről olvashatunk.

Az aprólékos, minden részletre kiterjedő munka minden elismerést megérdemel. Tudnunk kell, hogy az idő múlásával neves embereink egyes életrajzi adatai elvesznek, egyre kevésbé emlékezünk egyéniségükre. Ez a könyv nagy segítség lesz arra, hogy megőrizzük emlékezetünkben elődeink munkáját, eredményeit, egyéniségüket, az egyetemes kultúrtörténetben, az orvostörténetben és a szűkebb szakmánkban elfoglalt helyüket.

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy a válogatás elég objektív-e? Vitatni lehet, hogy indokolt volt-e valakit bevenni, mást kihagyni, de megállapítható, hogy elfogadható volt a válogatás és világviszonylatban jó áttekintést nyújt.

A gondos tipográfiai munka élvezetessé teszi az olvasást. Nem zavarja a könyv értékét az sem, hogy a teljességre törekvő képválogatáshoz a képek minősége kívánni valót hagy maga

után, nem eléggé kontrasztosak.

Az ortopéd szakirodalomnak, de az egész orvostörténelemnek fontos eseménye ennek a

könyvnek a megjelenése. Olvassuk és ezzel is ápoljuk szakmánk hagyományait.

Dr. Vízkelety Tibor professor emeritus

Megjelent: Mostofi, SeyedBehrooz (Ed.): Who’s who in orthopaedics; London, etc. Springer. 2004. 389 p. 267 kép. Ára :149,95 €

Vízkelety, T.